English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYR32
NázevRuština pro středně pokročilé II
Course nameRussian for Intermediate students II

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantLucie Strnadová

Obsahové informace

Student dosáhne středně pokročilé úrovně v ruské slovní zásobě a gramatice. Dále bude schopen číst, překládat a tvořit docela složité ruské texty. Student bude umět hovořit na následující témata – cizí jazyky, bydlení, zdraví a sport, obchodní jednání, Rusko. Student si osvojí následující ruskou gramatiku - časování sloves, rozkazovací způsob, jmenné tvary přídavných jmen, předložkové vazby, záporná zájmena, slovesný vid.
Výstupní úroveň znalosti ruštiny podle Evropského referenčního rámce pro jazyky je B1.
Témata - cizí jazyky, bydlení, zdraví a sport, obchodní jednání, Rusko
Mluvnice – časování sloves, rozkazovací způsob, jmenné tvary přídavných jmen, předložkové vazby, záporná zájmena, slovesný vid

Harmonogram přednášky

 • 1. L1-Cizí jazyky; časování sloves «выбирать, понимать, ...», zájmena «этот, тот»
 • 2. L1-Cizí jazyky, ruská literatura; slovesné vazby «владеть чем, переводить с/на,...», spojka «чтобы»
 • 3. L2-Bydlení, stěhování; rozkazovací způsob pro 1. osobu množného čísla, skloňování přivlastňovacích zájmen
 • 4. L2-Bydlení, inzeráty; skloňování podstatných jmen «мать, дочь», množné číslo podstatných jmen typů «брат, друг»
 • 5. L3-Zdraví a sport, péče o zdraví; 1. pád mn. č. podstatných jmen mužského rodu se zakončením -а/-я
 • 6. L3-Zdraví a sport, u lékaře; jmenné tvary přídavných jmen
 • 7. L3-Zdraví a sport, druhy sportu; slovesné vazby «болеть чем/за кого, заботиться о ком/чём,...»
 • 8. L4-Obchodní jednání; záporná zájmena, předložkové vazby
 • 9. L4-Obchodní jednání; věty se slovesem «являться» + 7.pád
 • 10. L5- Rusko; časování slovesa «принимать», slovesný vid
 • 11. L5-Rusko, moskevské metro; slovesná vazba «привыкать к чему»
 • 12. L5-Rusko, srovnání s Petrohradem; věty typu «(Мне) есть кому писать», «(Мне) некому писать»
 • 13. Shrnutí, opakování, hry
Studenti by měli velmi dobře ovládat ruskou azbuku, slovní zásobu a konverzaci na následující témata - představování, telefonování, základní informace o sobě, národnosti, na návštěvě, rodina, povolání, volný čas, zájmy, škola, orientace ve městě, dopravní prostředky, nakupování, Moskva a Petrohrad, Praha, setkání přátel, vzhled, lidské tělo, oblečení, vlastnosti člověka, roční období, počasí, ekologie, cestování, jídlo, životní styl. Studenti by měli zvládnout následující gramatiku - číslovky, časování sloves, zvratná slovesa, infinitiv, skloňování podstatných jmen, přídavných jmen a zájmen, neživotná a životná podstatná jména, nesklonná podstatná jména, předložkové vazby, datum, minulý čas, vykání, zpodstatnělá přídavná jména, vyjádření přibližnosti, stupňování přídavných jmen, určování hodin, podmínkové věty, rozkazovací způsob, neurčitá zájmena a příslovce.
Literatura není u předmětu zadána