English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYR22
NázevRuština pro mírně pokročilé II
Course nameRussian for Pre-Intermediate II

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantLucie Strnadová

Obsahové informace

Student dosáhne mírně pokročilé úrovně v ruské slovní zásobě a gramatice. Dále bude schopen číst, překládat a tvořit mírně složité ruské texty. Student bude umět hovořit na následující témata – setkání přátel, vzhled, lidské tělo, oblečení, vlastnosti člověka, roční období, počasí. Student si osvojí následující ruskou gramatiku - vazby odlišné od češtiny, časování sloves, skloňování přídavných jmen, datum, zpodstatnělá přídavná jména, zájmena, vyjádření "je třeba", "musí se", letopočet, hodiny, vyjádření přibližnosti.
Výstupní úroveň znalosti ruštiny podle Evropského referenčního rámce pro jazyky je A2.
Témata - setkání přátel, vzhled, lidské tělo, oblečení; psaní dopisu, vlastnosti člověka; roční období, počasí, čas, datum
Gramatika - vazby odlišné od češtiny, časování sloves, skloňování přídavných jmen, datum, zpodstatnělá přídavná jména, zájmena, vyjádření "je třeba", "musí se", letopočet, hodiny, vyjádření přibližnosti

Harmonogram přednášky

 • 1. L1-Setkání přátel, prázdniny, poslech a četba dialogů, hraní rolí, cvičení, popis obrázků
 • 2. L1-Setkání přátel, seznamka, doplňující cvičení a text, hraní rolí
 • 3. L2-Vzhled, texty, cvičení, nová slovní zásoba, lidské tělo - popis, vazba – být podobný
 • 4. L2-Vzhled, skloňování přídavných jmen podle vzoru "новый"
 • 5. L2-Vzhled, opakování - datum, hraní rolí, portréty v ruském malířství, doplňkové texty
 • 6. L3-Oblečení, vyjádření vzájemnosti, zájmena "какой, который", slovesa
 • 7. L4-Vlastnosti-text, slovní zásoba, slovesa "ждать, понимать"
 • 8. L4-Vlastnosti, výrazy "потому что, поэтому", vyjádření "je třeba", "musí se", rozhovory, poslech
 • 9. L4-Vlastnosti a povolání, opakování gramatiky a slovní zásoby 4. lekce, doplňující texty, hraní rolí
 • 10. L5-Počasí, texty, cvičení, roční období, nová slovní zásoba, poslech
 • 11. L5-Počasí, čas, datum a letopočet, skloňování přídavných jmen podle vzoru "летний", počasí - předpověď
 • 12. L5-Počasí, opakování gramatiky a slovní zásoby 5. lekce, hraní rolí, popis obrázků, doplňkové texty
 • 13. Shrnutí, opakování, hry
Studenti by měli dobře ovládat ruskou azbuku, slovní zásobu a konverzaci na následující témata - představování, telefonování, základní informace o sobě, národnosti, na návštěvě, rodina, povolání, volný čas, zájmy, škola, orientace ve městě, dopravní prostředky, nakupování, Moskva a Petrohrad, Praha. Studenti by měli zvládnout následující gramatiku - číslovky, časování sloves, zvratná slovesa, infinitiv, skloňování podstatných jmen a zájmen, neživotná a životná podstatná jména, nesklonná podstatná jména, předložkové vazby, datum, minulý čas, vykání.

Základní literatura předmětu

JELÍNEK, Stanislav a kol.: Raduga 3 po novomu, Plzeň: Fraus, 2009
 • Literatura - JELÍNEK, S. a kol. Радуга 3 по-новому, Plzeň, Nakladatelství Fraus, 2009 [127 str.] ISBN 978-80-7238-772-4