English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYN7
NázevNěmčina odborná II
Course nameProfessional German II (for architects)

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantVěra  Batystová

Obsahové informace

Studenti budou obeznámeni se specifiky německého odborného stylu, s terminologií stavebního inženýrství se zaměřením na obor architektura, a gramatikou používanou v odborných článcích. Studenti si osvojí odbornou německou terminologii v oblasti architektury na základě četby a studia autentických odborných textů. Studenti se zlepší v porozumění odbornému německému textu a budou schopni vytvořit krátkou prezentaci svého projektu a přednést ji před svými kolegy.
Cílem předmětu je, aby se student naučil dobře orientovat v odborných německých textech na úrovni B1-B2 Společného evropského referenčního rámce. Měl by si osvojit klíčové fráze akademické němčiny a také základní odborné termíny svého oboru (architektura) tak, aby byl schopen efektivně vyhledávat informace v odborných zdrojích. Důraz bude kladem i na rozvoj poslechových a aktivních komunikačních dovedností (povinné PowerPointové prezentace na dané odborné téma a obhajoba projektu v němčině).
Témata: prezentační dovednosti, obytné stavby, veřejné stavby, rekonstrukce a renovace, památková péče, urbanismus, krajinotvorba, interiér, výstavnictví

Harmonogram přednášky

 • 1. týden: prezentační dovednosti
 • 2. týden: obytné stavby
 • 3. týden: veřejné stavby
 • 4. týden: rekonstrukce a renovace
 • 5. týden: památková péče
 • 6. týden: urbanismus
 • 7. týden: krajinotvorba
 • 8. týden: interiér
 • 9. týden: výstavnictví
 • 10. - 13. týden: prezentace a obhajoba projektů
Znalost obecné němčiny na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce.
Literatura není u předmětu zadána
 • Vzorové testy pro odborný jazyk jsou k dispozici na Intranetu, Základní data, stránka pracoviště ÚSV.
 • Odborné texty na Intranetu v Aktualitách.