English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYN6
NázevNěmčina odborná I
Course nameProfessional German I

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantJiří Šmalec

Obsahové informace

Studenti budou obeznámeni se specifiky německého odborného stylu, s terminologií stavebního inženýrství a gramatikou používanou v odborných článcích. Studenti si osvojí odbornou terminologii svého studijního oboru (konstrukce, dopravní stavby, pozemní stavby, stavebně materiálové inženýrství, vodní stavby, geodézie a kartografie, ekonomika a management ve stavebnictví). Studenti se zdokonalí v porozumění odbornému německému textu a budou schopni vytvořit krátkou prezentaci na odborné téma a přednést ji před svými kolegy.

Cílem předmětu je, aby se student naučil dobře orientovat v odborných německých textech na úrovni B1 – B2 Společného evropského referenčního rámce. Měl by si osvojit klíčové fráze akademické němčiny a také základní odborné termíny tak, aby byl schopen efektivně vyhledávat informace v odborných zdrojích. Důraz bude kladen i na rozvoj poslechových a aktivních komunikačních dovedností (povinné PowerPointové prezentace na dané odborné téma).

Harmonogram cvičení

  • 1. Studium na univerzitě a využití informačních technologií
  • 2. Obory stavebního inženýrství
  • 3. Základní stavebně-inženýrská terminologie
  • 4. Stavební materiály
  • 5. Pozemní stavitelství
  • 6. Čísla, jednotky a míry
  • 7. Jak prezentovat v němčině
  • 8.-12. Odborné texty s tématikou jednotlivých studijních oborů
  • 13.Zápočtový test
Znalost obecné němčiny na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Odborné texty a další materiály zpracované vyučujícím, , 0