English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYN5
NázevNěmčina - konverzace
Course nameGerman conversation

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantVěra  Batystová

Obsahové informace

Student si prohloubí své jazykové znalosti zejména v komunikaci. Hlavní procvičovaná dovednost je mluvené slovo. Student bude umět plynule vyjádřovat své názory k aktuálním tématům, bude schopen si vyslechnout protichůdné názory a porovnat je. Dojde k rozšíření slovní zásoby, případně k získání nové slovní zásoby v určitých oblastech. Úroveň odpovídá B1, přičemž výuka je zaměřena výhradně na mluvení a rozvoj komunikačních schopností.
Tento předmět se zaměřuje na procvičování konverzačních, prezentačních a argumentačních schopností na různá témata.
Témata: rodinné vztahy a láska, nakupování, jídlo, restaurace, zdraví, prázdniny a dovolená, cestování, svátky a zvyky, média, svět počítačů a internetu, zaměstnání, vysněná práce, volný čas, kultura

Harmonogram cvičení

 • 1. týden - rodinné vztahy a láska
 • 2. týden - nakupování
 • 3. týden - jídlo, restaurace
 • 4. týden - zdraví
 • 5. týdne - prázdniny a dovolená
 • 6. týden - cestování
 • 7. týden - svátky a zvyky
 • 8. týden - média
 • 9. týden - svět počítačů a internetu
 • 10. týden - zaměstnání, vysněná práce
 • 11. týden - volný čas
 • 12. týden - kultura
 • 13. týden - opakování
Znalost obecné němčiny na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

NEKOVÁŘOVÁ, A. a FLIEGLER, Dominique: Alltagssprache Deutsch, Plzeň: Fraus, 2003
 • Vzorové testy pro odborný jazyk jsou k dispozici na Intranetu, Základní data, stránka pracoviště ÚSV.
 • Odborné texty na Intranetu v Aktualitách.