English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYN32
NázevNěmčina pro středně pokročilé II
Course nameGerman for Intermediate Students II

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantVěra  Batystová

Obsahové informace

Student bude schopen porozumět složitějším německým textům a poslechům a dokáže zvládnout i náročnější komunikační situace na středně pokročilé úrovni (úroveň B1 vyšší dle SERR). Dokáže se spontánně, plynule a relativně přesně vyjadřovat a také bude schopen efektivně využívat svých jazykových znalostí pro společenské, studijní a pracovní účely. Student bude ovládat řadu složitějších gramatických jevů, včetně vztažných vět s předložkou, zpodstatnělých přídavných jmen, různých typů vedlejších vět a participií I a II. Bude schopen aktivně používat dvoudílné předložky, budoucí čas Futur I a spojky bis a indem. Také zvládne slovní zásobu k tématům: přátelé, láska a vztahy, popis předmětů a postupů, osobní vlastnosti, v práci, návody k použití, práce na počítači, řešení konfliktů, z dějin Německa, Evropa.

Gramatika: vztažné věty s předložkou, zpodstatnělá přídavná jména, různé typy vedlejších vět, Partizip I a II jako přídavné jméno, dvoudílné předložky, budoucí čas Futur I, spojky bis, indem

Slovní zásoba: přátelé, láska a vztahy, popis předmětů a postupů, osobní vlastnosti, v práci, návody k použití, práce na počítači, řešení konfliktů, z dějin Německa, Evropa

Harmonogram přednášky

 • 1. týden - vztažné věty s předložkami, téma: přátelé
 • 2. týden - zpodstatnělá přídavná jména, téma: seznámení přes internet
 • 3. týden - vedlejší věty s als ob a konjunktivem, téma: problémy s technikou
 • 4. týden - vedlejší věty časové, téma: práce na počítači
 • 5. týden - Partizip I, téma: popis předmětů
 • 6. týden - dvoudílné předložky, téma: podávání stížností, ženy v reklamě
 • 7. týden - budoucí čas Futur I, téma: konflikty na silnici
 • 8. týden - téma: řešení konfliktů, dobré chování
 • 9. týden - spojky bis a indem, téma: inzeráty
 • 10. týden - Partizip II, téma: co zlepšit ve městech
 • 11. týden - téma: z dějin Německa, politika
 • 12. týden - opakování, téma: Evropa
Studenti by měli ovládat gramatiku a slovní zásobu probíranou v předmětech BYN1, BYN12, BYN2, BYN22 a BYN3.
Měli by být schopni konverzovat o běžných tématech a porozumět srozumitelnému slovnímu projevu, mluvenému i psanému. Měli by ovládat slovesné časy včetně plusquamperfekta, skloňování přídavných jmen a zájmen, pořádek slov ve větě po různých spojkách, podmínkové věty, Konjunktiv II. a další gramatické jevy. Měli by být schopni vyjadřovat se srozumitelně, bez větších gramatických chyb.


Doporučená literatura ke studiu předmětu

HILPERT, Silke a kol.: Schritte International 6, Ismaning: Hueber Verlag, 2008