English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYI8
NázevItalština - konverzace
Course nameItalian converastion

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantMarkéta  Valečková

Obsahové informace

Student si prohloubí své jazykové znalosti zejména v komunikaci. Hlavní procvičovaná dovednost je mluvené slovo. Student bude umět plynule vyjádřovat své názory k aktuálním tématům, bude schopen si vyslechnout protichůdné názory a porovnat je. Dojde k rozšíření slovní zásoby, případně k získání nové slovní zásoby v určitých oblastech. Úroveň odpovídá B1, přičemž výuka je zaměřena výhradně na mluvení a rozvoj komunikačních schopností.
Tento předmět se zaměřuje na procvičování konverzačních, prezentačních a argumentačních schopností na různá témata.
Témata: Itálie, cestování, volný čas, četba a literatura, média, kultura, restaurace, jídlo a nápoje, nakupování, prázdniny

Harmonogram cvičení

 • 1. L’Italia
 • 2. Il viaggiare
 • 3. Il tempo libero
 • 4. La letteratura, la lettura
 • 5. La tivù, i giornali (Di che cosa si parla oggi?)
 • 6. Il teatro, il cinema (Uno spettacolo, un film preferito.)
 • 7. I ristoranti, i bar, la cucina (italiana, ceca)
 • 8. Una giornata ideale
 • 9. La mia giornata di lavoro
 • 10. Progetti per le vacanze estive
 • 11. E parliamo di me (una breve presentazione)
 • 12. Lo sport
 • 13. La città e la campagna
Znalost obecné italštiny na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

T. Marin, S. Magnelli: Nuovo Progetto italiano 2, Edilingua, 2006
 • Po dohodě se studenty možnost shlédnutí italských filmů. Poslech italské hudby.