English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYI7
NázevItalština odborná oborová
Course nameProfessional Technical Italian

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantMarkéta  Valečková

Obsahové informace

Studenti budou obeznámeni se specifiky italského odborného stylu, s terminologií stavebního inženýrství se zaměřením na obor architektura, a gramatikou používanou v odborných článcích. Studenti si osvojí odbornou italskou terminologii v oblasti architektury na základě četby a studia autentických odborných textů. Studenti se zlepší v porozumění odbornému italskému textu a budou schopni vytvořit krátkou prezentaci svého projektu a přednést ji před svými kolegy.

Cílem předmětu je, aby se student naučil dobře orientovat v odborných italských textech na úrovni B1-B2 Společného evropského referenčního rámce. Měl by si osvojit klíčové fráze akademické italštiny a také základní odborné termíny tak, aby byl schopen efektivně vyhledávat informace v odborných zdrojích. Důraz bude kladem i na rozvoj poslechových a aktivních komunikačních dovedností (povinné PowerPointové prezentace na dané odborné téma).

Harmonogram přednášky

  • 1. Jak prezentovat
  • 2. Obytné stavby
  • 3. Veřejné stavby
  • 4. Rekonstrukce a renovace
  • 5. Památková péče
  • 6. Urbanismus
  • 7. Krajinotvorba
  • 8. Interiér
  • 9. Výstavnictví
  • 10.-13. Prezentace a obhajoba projektu
Znalost obecné italštiny na úrovni B1-B2 Společného evropského referenčního rámce.

Základní literatura předmětu

T. Marin, S. Magnelli: Nuovo Progetto italiano 2, Edilingua, 2007