English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYI32
NázevItalština pro středně pokročilé II
Course nameItalian for Intermediate Students II

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantMarkéta  Valečková

Obsahové informace

Student bude schopen porozumět složitějším italským textům a poslechům a dokáže zvládnout i náročnější komunikační situace na středně pokročilé úrovni (úroveň B1 vyšší dle SERR). Dokáže se spontánně, plynule a relativně přesně vyjadřovat a také bude schopen efektivně využívat svých jazykových znalostí pro společenské, studijní a pracovní účely.
Gramatika: dvojice zájmen, vztažná zájmena, přítomný a minulý konjunktiv, gerundium
Slovní zásoba: sport, umění, příroda a životní prostředí, škola a vzdělávání
Reálie: italští vynálezci, problémy dnešní Itálie, italské umění, italská literatura

Harmonogram přednášky

 • 1. Dvojice zájmen; slovní zásoba: sport
 • 2. Dvojice zájmen v minulých časech; slovní zásoba: sport a zdravý životní styl
 • 3. Dvojice zájmen v rozkazovacím způsobu; téma : Reklama
 • 4. Konjunktiv přítomný pravidelných sloves
 • 5. Konjunktiv minulý pravidelných sloves; téma: „Hledám ubytování“
 • 6. Konjunktiv přítomný a minulý nepravidelných sloves; slovní zásoba: můj ideální den
 • 7. Konjunktiv po spojkách; slovní zásoba: škola a vzdělávání
 • 8. Zájmeno vztažné „che“, ; téma: „Můžu změnit školu“
 • 9. Zájmeno vztažné „cui“; slovní zásoba: italské umění
 • 10. Italská literatura; čtení
 • 11. Gerundium přítomné; slovní zásoba: příroda a životní prostředí
 • 12. Gerundium minulé; slovní zásoba: italští vynálezci
 • 13. Opakování
Italština pro mírně pokročilé

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MARIN, T. a MAGNELLI, S.: Nuovo Progetto Italiano 2, Roma:Edilingua, 2007
 • Učebnice: L. Ziglio, G. Rizzo: Espresso 2 + materiály