English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYI22
NázevItalština pro mírně pokročilé II
Course nameItalian for Pre-Intermediate Students II

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantMarkéta  Valečková

Obsahové informace

Student bude schopen porozumět standardním italským výrazům a frázím a dokáže zvládnout základní komunikační situace na mírně pokročilé úrovni (úroveň A2 vyšší dle SERR). Také bude schopen vytvářet jednoduché souvislé texty ke každodenním obecným tématům. Bude obeznámen s gramatickými jevy, které odpovídají mírně pokročilé úrovni.

Gramatika: neosobní forma, podmiňovací způsob přítomný a minulý, podmínková souvětí, rozkazovací způsob pravidelných a nepravidelných sloves
Slovní zásoba: nakupování, oblékání, barvy, televize, hudba.
Reálie: italská móda, italská televize, italský tisk, současná italská hudba

Harmonogram přednášky

 • 1.Neosobní forma; slovní zásoba: italská televize
 • 2.Podmínková souvětí; slovní zásoba: ideální prázdniny
 • 3.Podmiňovací způsob přítomný; slovní zásoba: nakupování, oblečení, barvy
 • 4.Italská móda: čtení, poslech, konverzace
 • 5.Podmiňovací způsob minulý; slovní zásoba: italský tisk a radio
 • 6.Pozice zájmen nesamostatných u podmiňovacího způsobu minulého; slovní zásoba: italská moderní hudba
 • 7.Rozkazovací způsob pravidelných sloves; slovní zásoba: mé povinnosti.
 • 8.Rozkazovací způsob nepravidelných sloves; rada, doporučení
 • 9.Rozkazovací způsob v záporu, příkaz, zákaz
 • 10.Ve měste: orientace, zeptat se na cestu, ukázat cestu
 • 11.Opakování gramatiky a slovní zásoby
 • 12. Konverzace na probraná témata
 • 13. Zápočtový test
Ialština pro mírně pokročilé

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Nuovo Progetto Italiano 1, ,
 • Učebnice: L. Ziglio, G. Rizzo: Espresso 2