English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYI12
NázevItalština pro začátečníky II
Course nameItalian for Begginers II

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantMarkéta  Valečková

Obsahové informace

Student si osvojí slovní zásobu v rozsahu 800 slov a základní gramatiku, která mu umožní vyjadřovat se v přítomném, minulém a budoucím čase. Též bude schopen přečíst a přeložit snadnější text, komunikovat o jednotlivých skutečnostech a vyjádřit vlastní názor.

Gramatika: zvratná slovesa, předložky se členem určitým, dělivý člen, minulý čas (il passato prossimo) číslovky 100-1000 000
Slovní zásoba: dny, hodiny, měsíce, roční období, prázdniny, cestování, má rodina, bary a restaurace, jídlo a nápoje

Harmonogram přednášky

 • 1. Zvratná slovesa; dny, hodiny, měsíce, roční období
 • 2. Předložky se členem určitým; slovní zásoba: na poště
 • 3. Příčestí minulé – tvoření, minulý čas (il passato prossimo) s pomocným slovesem „avere“; slovní zásoba: popis vlastního dne
 • 4. Minulý čas (il passato prossimo) s pomocným slovesem „essere“, příslovce času
 • 5. Opakování minulého času; slovní zásoba: moje práce + CV
 • 6. Minulý čas zvratných sloves; slovní zásoba: prázdniny
 • 7. Slovesa „dovere“, „volere“, „potere“ v minulém čase; slovní zásoba: cestování
 • 8. Přivlastňovací zájmena – opakování; slovní zásoba: má rodina
 • 9. Člen dělivý, sloveso „bere“; slovní zásoba: jídlo a nápoje
 • 10. Číslovky 100-100 0000; slovní zásoba: bary a restaurace
 • 11. Opakování gramatiky a slovní zásoby
 • 12. Konverzace na probraná témata
 • 13. Zápočtový test
V rozsahu povinně volitelných předmětů Italština pro začátečníky

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MARIN, T. a MAGNELLI, S.: Nuovo Progetto Italiano 1, Roma: Edilingua, 2006
 • Učebnice: L. Ziglio, G. Rizzo: Espresso 1