English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYF8
NázevFrancouzština - konverzace
Course nameFrench Conversation

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantMarkéta  Valečková

Obsahové informace

Student si prohloubí své jazykové znalosti zejména v komunikaci. Hlavní procvičovaná dovednost je mluvené slovo. Student bude umět plynule vyjádřovat své názory k aktuálním tématům, bude schopen si vyslechnout protichůdné názory a porovnat je. Dojde k rozšíření slovní zásoby, případně k získání nové slovní zásoby v určitých oblastech. Úroveň odpovídá B1, přičemž výuka je zaměřena výhradně na mluvení a rozvoj komunikačních schopností.
Tento předmět se zaměřuje na procvičování konverzačních, prezentačních a argumentačních schopností na různá témata.
Témata: Francie, cestování, volný čas, četba a literatura, média, kultura, restaurace, jídlo a nápoje, nakupování, prázdniny

Harmonogram cvičení

 • 1. La France
 • 2. Voyager
 • 3. Le temps libre, les loisirs
 • 4. La littérature, la lecture
 • 5. La télé, les journaux (De quoi parle-t-on ?)
 • 6. Le théâtre, le cinéma (ma pièce préférée, mon film préféré)
 • 7. Les restaurants, les bars, la cuisine (française, tchèque)
 • 8. Une journée idéale
 • 9. Ma journée de travail
 • 10. Mes projets pour les vacances d’été
 • 11. Parlons de moi-même (une courte présentation)
 • 12. Le sport
 • 13. La ville et la campagne
Znalost obecné francouzštiny na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce.Doporučená literatura ke studiu předmětu

M. Kyzlinková, L. Hambalčíková: Conversation francaise (I,II), Jazyková škola Brno, Kotlářská 9, 1999
 • Doporučená literatura: M. Kyzlinková, L. Hambalčíková: Conversation francaise.
 • Po dohodě se studenty možnost shlédnutí francouzských filmů. Poslech francouzské hudby.