English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYF7
NázevFrancouzština odborná oborová
Course nameProfessional Technical French

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantMarkéta  Valečková

Obsahové informace

Studenti budou obeznámeni se specifiky francouzského odborného stylu, s terminologií stavebního inženýrství se zaměřením na obor architektura, a gramatikou používanou v odborných článcích. Studenti si osvojí odbornou francouzskou terminologii v oblasti architektury na základě četby a studia autentických odborných textů. Studenti se zlepší v porozumění odbornému francouzskému textu a budou schopni vytvořit krátkou prezentaci svého projektu a přednést ji před svými kolegy.
Cílem předmětu je, aby se student naučil dobře orientovat v odborných francouzských textech na úrovni B1-B2 Společného evropského referenčního rámce. Měl by si osvojit klíčové fráze akademické francouzštiny a také základní odborné termíny tak, aby byl schopen efektivně vyhledávat informace v odborných zdrojích. Důraz bude kladem i na rozvoj poslechových a aktivních komunikačních dovedností (povinné PowerPointové prezentace na dané odborné téma).

Harmonogram cvičení

 • 1.Jak prezentovat
 • 2. Obytné stavby
 • 3. Veřejné stavby
 • 4. Rekonstrukce a renovace
 • 5. Památková péče
 • 6. Urbanismus
 • 7. Krajinotvorba
 • 8. Interiér
 • 9. Výstavnictví
 • 10.-13. Prezentace a obhajoba projektu
Znalost obecné francouzštiny na úrovni B1-B2 Společného evropského referenčního rámce.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Wotkeová-Robovská: Le francais pour les étudiants de génie civil et architecture., , 1991
 • Wotkeová-Robovská: Cours de francais pour les étudiants de génie civil et d´architecture.