English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYF32
NázevFrancouzština pro středně pokročilé II
Course nameFrench for Intermediate Students II

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantMarkéta  Valečková

Obsahové informace

Student bude schopen porozumět složitějším francouzským textům a poslechům a dokáže zvládnout i náročnější komunikační situace na středně pokročilé úrovni (úroveň B1 vyšší dle SERR). Dokáže se spontánně, plynule a relativně přesně vyjadřovat a také bude schopen efektivně využívat svých jazykových znalostí pro společenské, studijní a pracovní účely.
Gramatika: souslednost časová; nepřímá řeč; zájmena; opakování minulých časů; předbudoucí čas
Slovní zásoba: imigrace, školství, věda a pokrok, reklama.
Reálie: Francouzské departementy, kreolská kultura, Belgie, Švýcarsko

Harmonogram přednášky

 • 1. Opakování minulých časů; téma: Francouzský politický systém
 • 2. Frankofonní Kanada a québecká francouzština; téma: Otázka identity
 • 3. Opakování budoucího času a podmiňovacího způsobu; téma: Francouzské školství
 • 4. Souslednost časová; téma: Imigrace
 • 5. „Mots de liaison“ (connecteurs); strukturování textu – motivační dopis
 • 6. Předbudoucí čas (le futur antérieur); téma: Věda a pokrok
 • 7. Francouzské departementy; kreolská kultura
 • 8. Gerundium přítomné a minulé; téma: Reklama a různé cílové skupiny
 • 9. Belgie, Švýcarsko: kultura, zvyky
 • 10. Vedlejší věty časové; Oblíbený film, oblíbená kniha - resumé
 • 11. Opakování probraných témat
 • 12. Opakování gramatiky
 • 13. Zápočet
Francopuzština pro mírně pokročilé

Doporučená literatura ke studiu předmětu

HEU, Elodie a MABILAT, Jean-Jacques: Édito, Paris: Didier, 2007
 • Y. Loiseau, R. Mérieux: Latitudes 2