English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYF22
NázevFrancouzština pro mírně pokročilé II
Course nameFrench for Pre-Intermediate Students II

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantMarkéta  Valečková

Obsahové informace

Student bude schopen porozumět standardním francouzským výrazům a frázím a dokáže zvládnout základní komunikační situace na mírně pokročilé úrovni (úroveň A2 vyšší dle SERR). Také bude schopen vytvářet jednoduché souvislé texty ke každodenním obecným tématům. Bude obeznámen s gramatickými jevy, které odpovídají mírně pokročilé úrovni.
Gramatika: stupňování přídavných jmen, neurčitá zájmena, podmínková souvětí 3. typu, příslovce, časové ukazatele, gerundium, předminulý čas, dvojice zájmen, přítomný a minulý konjunktiv.
Slovní zásoba: bydlení, zdraví a nemoci, škola a vzdělávání, zaměstnání a nezaměstnanost, koníčky, společenský život, cestování, media.
Reálie: Jak žijí Francouzi, francouzské školství, francouzské svátky, francouzská media.

Harmonogram přednášky

 • 1. Dvojice zájmen; téma: Francouzské svátky
 • 2. Dvojice zájmen v minulých časech a v rozkazovacím způsobu; slovní zásoba: škola a vzdělávání
 • 3. Předminulý čas, časové ukazatele; téma: zaměstnání a nezaměstnanost
 • 4. Podmínková souvětí 3. typu; téma: „Můžu změnit školu/zaměstnání“
 • 5. Konjunktiv přítomný pravidelných sloves; téma: „Jak žijí Francouzi?“, společenský život
 • 6. Konjunktiv minulý pravidelných sloves; téma: cestování
 • 7. Konjunktiv přítomný a minulý nepravidelných sloves; slovní zásoba: můj ideální den
 • 8. Stupňování přídavných jmen; slovní zásoba: zdraví a nemoci
 • 9. Příslovce; slovní zásoba: bydlení
 • 10. Zájmena neurčitá; slovní zásoba: téma: Francouzská média
 • 11. Gerundium přítomné; slovní zásoba: téma: „Můj oblíbený film“
 • 12. Gerundium minulé; slovní zásoba: koníčky
 • 13. Opakování
Francouzština pro mírně pokročilé I

Základní literatura předmětu

MENAND, Robert: Taxi! 2, Paris: Hachette, 2003
 • Y. Loiseau, R. Mérieux: Latitudes 1 a 2