English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYC6
NázevThe Czech Language for Foreigners (6)
Course nameThe Czech Language for Foreigners (6)

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení4 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantVeronika Rodriguezová

Obsahové informace

Studenti si rozšíří jazykové dovednosti, slovní zásobu i gramatické znalosti. Výstupní úroveň je B1. Student si prohloubí slovní zásobu zejména z těchto okruhů: internet, pošta a banka, počasí, služební cesta, auta,školství,zeměpis.
Nově získané znalosti z gramatiky prohloubí již získané znalosti a zahrnují zejména tyto oblasti: plurálová substantiva, kondicionál, spojky, instrumentál plurálu, číslovky a jejich druhy, verbální substantiva a adjektiva, obecná čeština.
Předmět je určen studentům se znalostí češtiny na úrovni B1- a spočívá ve studiu lekcí 14-20 z učebnice Česky krok za krokem 2.
Slovní zásoba: internet, pošta a banka, počasí, služební cesta, auta,školství,zeměpis.
Gramatika: plurálová substantiva, kondicionál, spojky, instrumentál plurálu, číslovky a jejich druhy, verbální substantiva a adjektiva, obecná čeština.

Harmonogram cvičení

 • 1. úvod do předmětu,lekce 14 internet
 • 2. lekce 14 plurálová substantiva
 • 3. lekce 15 pošta a banka
 • 4. lekce 15 kondicionál
 • 5. lekce 16 počasí, spojky
 • 6. lekce 17 služební cesta
 • 7. lekce 17 instrumentál plurálu
 • 8. lekce 18 auta
 • 9. lekce 18 číslovky a jejich druhy
 • 10. lekce 19 školství
 • 11. lekce 19 verbální substantiva a adjektiva
 • 12. lekce 20 zeměpis
 • 13. lekce 20 obecná čeština, opakování,zápočet
Znalosti češtiny na úrovni B1- podle CEFR.

Základní literatura předmětu

HOLÁ, Lída a BOŘILOVÁ, Pavla: Česky krok za krokem 2, Akropolis, 2009