English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYC5
NázevThe Czech Language for Foreigners (5)
Course nameThe Czech Language for Foreigners (5)

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení4 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantVeronika Rodriguezová

Obsahové informace

Studenti si rozšíří jazykové dovednosti, slovní zásobu i gramatické znalosti. Výstupní úroveň je B1-. Student si prohloubí slovní zásobu zejména z těchto okruhů: obchody a nakupování, návštěvování, služby, dovolená, u doktora, kultura, diskutování. Nově získané znalosti z gramatiky prohloubí již získané znalosti a zahrnují zejména tyto oblasti: nominativ a akuzativ pl.,časové spojky, prefixy, objektové konstrukce,posesivní adjektiva, komparace adjektiv a adverbií.
Předmět je určen studentům se znalostí češtiny na úrovni A2+ a spočívá ve studiu lekcí 7 - 13 z učebnice Česky krok za krokem 2.
Slovní zásoba:obchody a nakupování, návštěvování, služby, dovolená, u doktora, kultura, diskutování.
Gramatika: nominativ a akuzativ pl.,časové spojky, prefixy, objektové konstrukce,posesivní adjektiva, komparace adjektiv a adverbií.

Harmonogram cvičení

 • 1.úvod do předmětu, lekce 7 obchody a nakupování, nominativ, akuzativ pl.
 • 2.lekce 8 pozvání na návštěvu
 • 3. lekce 8 časové spojky
 • 4. lekce 9 služby
 • 5. lekce 9 časové spojky
 • 6. lekce 10 dovolená
 • 7. lekce 10 prefixy
 • 8. lekce 11 u doktora
 • 9. lekce 11 objektové konstrukce
 • 10. lekce 12 kultura
 • 11. lekce 12 posesivní adjektiva
 • 12. lekce 13 diskuze
 • 13. lekce 13 komparace adjektiv a adverbií, opakování, zápočet
Znalosti češtiny na úrovni A2+ podle CEFR.
Literatura není u předmětu zadána