English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYC4
NázevThe Czech Language for Foreigners (4)
Course nameThe Czech Language for Foreigners (4)

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení4 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantVeronika Rodriguezová

Obsahové informace

Studenti si rozšíří jazykové dovednosti, slovní zásobu i gramatické znalosti. Výstupní úroveň je A2+. Student si prohloubí slovní zásobu zejména z těchto okruhů: úřední formulář, národnosti, v restauraci, hledání bytu, orientace, hledání práce a přání a gratulace.
Nově získané znalosti z gramatiky prohloubí již získané unalosti a zahrnují zejména tyto oblasti: deklinace zájmen někdo,něco, nikdo, nic, osobní zájmena v akuzativu, lokál plurálu, genitiv singuláru a plurálu, instrumentál singuláru a plurálu, dativ singuláru a plurálu.
Předmět je určen studentům se znalostí češtiny na úrovni A2 a spočívá ve studiu lekcí 1-6 z učebnice Česky krok za krokem 2.
Slovní zásoba: úřední formulář, národnosti, v restauraci, hledání bytu, orientace, hledání práce a přání a gratulace.
Gramatika: deklinace zájmen někdo,něco, nikdo, nic, osobní zájmena v akuzativu, lokál plurálu, genitiv singuláru a plurálu, instrumentál singuláru a plurálu, dativ singuláru a plurálu.

Harmonogram cvičení

 • 1. úvod do předmětu, lekce 1 opakování základních gramatických pojmů
 • 2. lekce 1 národnosti, úřední formuláře
 • 3. lekce 2 v restauraci
 • 4. lekce 2 akuzativ singuláru
 • 5. lekce 3 hledáme byt
 • 6. lekce 3 lokál singuláru a plurálu
 • 7. lekce 4 orientace
 • 8. lekce 4 genitiv singuláru a plurálu
 • 9. lekce 5 hledáme práci
 • 10. lekce 5 instrumentál singuláru a plurálu
 • 11. lekce 6 přání a gratulace
 • 12. lekce 6 dativ singuláru a plurálu
 • 13. opakování,zápočet
Znalost češtiny na úrovni A2 podle CEFR
Literatura není u předmětu zadána