English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYC3
NázevThe Czech Language for Foreigners (3)
Course nameThe Czech Language for Foreigners (3)

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení4 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantVeronika Rodriguezová

Obsahové informace

Studenti si rozšíří jazykové dovednosti, slovní zásobu i gramatické znalosti. Výstupní úroveň je A2. Student zvládne jednoduše hovořit o těchto tématech: lidské tělo, nemoci, telefonování,ubytování v hotelu,zaměstnání. Nově získané znalosti z gramatiky zahrnují: objektové konstrukce s dativem, osobní zájmena v akuzativu a dativu, deklinace zájmen kdo a co, dativ singuláru, vyjadřování směru a místa, časové výrazy .
Předmět je určen začátečníkům a je založen na studiu lekcí 11-14 z učebnice Čeština expres 2.
Gramatika: objektové konstrukce s dativem, osobní zájmena v akuzativu a dativu, deklinace zájmen kdo a co, dativ singuláru, vyjadřování směru a místa, časové výrazy
Slovní zásoba: lidské tělo, nemoci, telefonování,ubytování v hotelu,zaměstnání

Harmonogram cvičení

 • 1. úvod do kurzu, lekce 11 lidské tělo
 • 2. lekce 11 objektové konstrukce "bolí mě ..."
 • 3. lekce 11 osobní zájmena v akuzativu a dativu
 • 4. lekce 12 pozdravy a přání, telefonujeme
 • 5. lekce 12 dativ singuláru
 • 6. lekce 12 deklinace zájmen kdo a co
 • 7. lekce 13 v hotelu
 • 8. lekce 13 kam versus kde
 • 9. lekce 13 služby
 • 10. lekce 14 zaměstání
 • 11. lekce 14 životopis
 • 12. lekce 14 časové výrazy
 • 13. opakování, zápočet
Aktivní znalost lekcí 1-10 učebnice Čeština expres 1 a 2, případně znalosti češtiny na úrovni A1+.

Základní literatura předmětu

HOLÁ, Lída a BOŘILOVÁ, Pavla: Čeština expres 2, Akropolis, 2011