English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYC2
NázevThe Czech Language for Foreigners (2)
Course nameThe Czech language for Foreigners (2)

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení5 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantVeronika Rodriguezová

Obsahové informace

Studenti si rozšíří jazykové dovednosti, slovní zásobu i gramatické znalosti. Výstupní úroveň je A1+. Student zvládne jednoduše hovořit o těchto tématech: slavné osobnosti, aktivity v minulosti i budoucnosti, cestování, nakupování, dům a byt, cestování. Nově získané znalosti z gramatiky zahrnují: minulý čas, lokál singuláru, použití nejběžnějších předložek budoucí čas, genitiv singuláru, nominativ a akuzativ plurálu, sloves pohybu.
Předmět je určen začátečníkům a je založen na studiu lekcí 6 a 7 z učebnice Čeština expres 1 a lekcí 8-10 z učebnice Čeština expres 2.
Gramatika:minulý čas, lokál singuláru, použití nejběžnějších předložek budoucí čas, genitiv singuláru, nominativ a akuzativ plurálu, sloves pohybu
Slovní zásoba: slavné osobnosti, aktivity v minulosti i budoucnosti, cestování, nakupování, dům a byt, cestování

Harmonogram cvičení

 • 1. lekce 6 - slavní Češi a Češky, slovesa znát, vědět,umět
 • 2. lekce 6 - minulý čas, aktivity v minulosti
 • 3. lekce 7 - lokál singuláru, cestování
 • 4. lekce 7 - předložky v, na, u, o, opakování učiva Čeština expres 1
 • 5. lekce 8 - budoucí čas, schůzky
 • 6. lekce 8 - genitiv plurálu, kde x kam
 • 7. lekce 8 - předložky do, na, k, psaní e-mailu
 • 8. lekce 9 - dům a byt
 • 9. lekce 9 - předložky pro, na , za
 • 10.lekce 9 - nakupování
 • 11. lekce 10 - cestování,
 • 12. lekce 10 - slovesa pohybu
 • 13. opakování, zápočet
Aktivní znalost lekcí 1-5 z učebnice Čeština expres 1, případně znalosti češtiny na úrovni A1.

Základní literatura předmětu

HOLÁ, Lída a BOŘILOVÁ, Pavla: Čeština expres 1, Akropolis, 2011
HOLÁ, Lída a BOŘILOVÁ, Pavla: Čeština expres 2, Akropolis, 2011