English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYC1
NázevThe Czech Language for Foreigners (1)
Course nameThe Czech Language for Foreigners (1)

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení5 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantVeronika Rodriguezová

Obsahové informace

Studenti si osvojí některé základní jazykové dovednosti, slovní zásobu a gramatiku. Kurz je určen pro úplné začátečníky. Výstupní úroveň je A1.Studenti si osvojí základy české výslovnosti. Student zvládne jednoduše hovořit o těchto tématech: rodina, povolání, jídlo a pití, vyjadřování času a data, čísla 0 - 100. Osvojí si tyto základní gramatické znalosti: časování sloves podle vzorů v prézentu, akuzativ singuláru, rod podstatných a přídavných jmen a zájmen.
Předmět je určen úplným začátečníkům a je založen na studiu lekcí 1-5 z učebnice Čeština expres.
Gramatika: časování sloves podle vzorů v prézentu, akuzativ singuláru, rod podstatných a přídavných jmen a zájmen.
Slovní zásoba: rodina, povolání, jídlo a pití, vyjadřování času a data, čísla 0 - 100.

Harmonogram cvičení

 • 1. lekce 1 - úvod do kurzu,výslovnost a čtení a v češtině
 • 2. lekce 1 - pozdravy, sloveso být,
 • 3. lekce 1 a 2 - čísla 0-10, -á konjugace
 • 4. lekce 2 - orientace
 • 5. lekce 2 - čísla 11-100, -í konjugace
 • 6. lekce 3 - v restauraci
 • 7. lekce 3 - akuzativ singuláru
 • 8. lekce 3 a 4 - -e konjugace, čísla 100-1000
 • 9. lekce 4 - moje rodina
 • 10. lekce 4 - -ovat konjugace, akuzativ singuláru
 • 11. lekce 5 - vyjadřování času a data
 • 12. lekce 5 - modální slovesa
 • 13. opakování, zápočet
žádné
Literatura není u předmětu zadána