English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYA9
NázevOdborná angličtina I
Course nameProfessional English I

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantMarian Nevrlý

Obsahové informace

Studenti budou obeznámeni se specifiky anglického odborného stylu, s terminologií stavebního inženýrství a gramatikou používanou v odborných článcích. Studenti si osvojí odbornou terminologií svého studijního oboru (konstrukce, dopravní stavby, pozemní stavby, stavebně materiálové inženýrství, vodní stavby, městské inženýrství, geodézie a kartografie, ekonomika a management ve stavebnictví). Studenti se zlepší v porozumění odbornému anglickému textu a budou schopni vytvořit krátkou prezentaci na odborné téma a přednést ji před svými kolegy.
Nácvik čtení pro informaci a pochopení argumentace na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce, která předpokládá, že student si dokáže najít informace, myšlenky a názory ve vysoce odborných zdrojích v rámci svého oboru.
Nácvik PowerPointových prezentací na dané odborné téma.
Prvních 6 témat je stejných pro všechny studijní obory, dalších 6 témat se liší dle příslušného oboru.

Harmonogram cvičení

 • 1. Studium na univerzitě a využití informačních technologií
 • 2. Obory stavebního inženýrství
 • 3. Základní stavebně-inženýrská terminologie
 • 4. Stavební materiály
 • 5. Pozemní stavitelství
 • 6. Čísla, jednotky a míry.
 • 7. Jak prezentovat v angličtině
 • 8.-12. Odborné texty s tématikou jednotlivých studijních oborů
 • 13.Zápočtový test
Znalost obecné angličtiny na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce.

Základní literatura předmětu

zpracováno Ústavem SPV: vybrané texty z odborné literatury, , 0

Doporučená literatura ke studiu předmětu

TLUKOVÁ, Jolana a kol.: M01-SLOVNÍK STAVEBNÍ TERMINOLOGIE, Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2015
 • Předmět je vhodný pro studenty, kteří jsou na úrovni B1 (např. absolvovali zkoušku BY51/BY002).
 • Pro odbornou angličtinu je určen jeden kód: BYA9 - studenti musí při zápisu do předmětu sledovat v rozvrhové jednotce doplňující informaci o tom, pro který obor studia je předmět vypsán.
 • Studenti mimo FAST budou v případě zájmu o tento předmět mailem kontaktovat vyučujícího; mailové adresy jsou uvedeny na webových stránkách Fakulty stavební.

WWW stránka předmětu

http://spv.webnode.cz/anglictina/bya9-odborna-anglictina/