English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYA7
NázevAngličtina pro pokročilé I
Course nameEnglish Upper-Intermediate I

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantMarian Nevrlý

Obsahové informace

Studenti si rozšíří jazykové dovednosti, slovní zásobu i gramatiku. Tento kurz navazuje na úroveň na úroveň B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Výstupní úroveň je B1+. Student zvládne hovořit o následujících tématech: popis osobnosti, nemoc a léčba, oblečení a móda, cestování letadlem. Procvičí si gramatiku na úrovni pokročilý: tvoření nepřímých otázek, používání pomocných sloves, srovnávací fráze, předpřítomný čas prostý a průběhový, pořadí přídavných jmen, minulé časy.
Mluvnice: tvoření nepřímých otázek, používání pomocných sloves, srovnávací fráze, předpřítomný čas (prostý a průběhový), pořadí přídavných jmen, shrnutí minulých časů.
Slovní zásoba: osobní otázky, zdraví, nemoc a léčba, oblečení a móda, cestování, počasí, pocity, přídavná jména

Harmonogram cvičení

 • Week 1 1A
 • Questions and Answers – Introductions
 • Week 2-3 2A
 • Present perfect simple/continuous, illness and treatment
 • Health and Insurance
 • Week 4-5 2B
 • Adjectives as nouns + adjective word order, clothes and fashion
 • Shopping
 • Week 6-7 3A
 • Narrative tenses, past perfect continuous, so/such…that, air travel
 • Travelling
 • Week 8-9 4A
 • Future perfect and future continuous, weather
 • Week 10 4B
 • Real conditionals, taking risks
 • Week 11 5A
 • Unreal conditionals, feelings
 • Week 12 5B
 • "wish", adjectives -ed, -ing –
 • Week 13
 • Revision
Znalosti na úrovni intermediate, B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Základní literatura předmětu

Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig: New English File Upper-Intermediate, Oxford University Press, 2008