English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYA12
NázevAcademic Skills
Course nameAcademic Skills

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantJolana Tluková

Obsahové informace

Tento kurz je určen pro studenty a akademické pracovníky, kteří mají zájem zdokonalit své komunikační schopnosti v akademickém kontextu – pomocí opakování, osvojování a procvičování frází, které jsou potřeba pro komunikaci s jinými účastníky na konferencích, návštěvách, při diskusích nad diagramy, výzkumem a jeho výsledcích, na schůzích a při řešení problémů. Nebude se však vyučovat gramatika a specifická slovní zásoba. Kurz je koncipován jako doplněk různých kurzů BYA9 „Odborná angličtina I“ a BYA11 „Jak psát vědecké články a příspěvky“.
Student, který absolvuje kurz BYA12, si vylepší své komunikační schopnosti v oblastech, které jsou důležité v akademickém prostředí, například při diskusích o diagramech, datech a různých otázkách, argumentacích, prezentacích názorů a při řešení problémů.
V tomto kurzu, který je zaměřen hlavně na konverzaci, pokryjeme různorodá témata, která jsou užitečná pro studenty a akademické pracovníky, kteří potřebují používat angličtinu během svého studia a v práci. Tato témata jsou obsažena v níže uvedeném harmonogramu. Základní myšlenkou je začít s popisem studijní/akademické kariéry účastníků, ústavu a výzkumu na obecné rovině, následovat bude diskuse o výzkumném projektu od začátku do konce, včetně popisu a interpretace výsledků, diagramů a grafů. Dále bude kurz zaměřen na vyjádření názorů a jejich podporu při diskusi s ostatními a na argumentaci. Na závěr je zařazen brainstorming a kritika názorů, včetně spolupráce s ostatními při řešení problémů.

Harmonogram cvičení

 • 1. Váš akademický život
 • 2. Vaše akademické prostředí
 • 3. Prezentace čísel a dat
 • 4. Grafická data: popis a interpretace I
 • 5. Grafická data: popis a interpretace I
 • 6. Výzkumné projekty
 • 7. Názory k tématům a situacím
 • 8. Stavba argumentace
 • 9. Diskuse
 • 10. Řešení problémů
 • 11. Schůze
 • 12. Opakování
 • 13. Test
Celý kurz je zaměřen na konverzaci – naučená slovní zásoba a fráze budou prezentovány a okamžitě procvičovány bez jakýchkoliv písemných cvičení (ty je možné dělat v rámci domácí přípravy online v Moodle). Proto se očekává, že budou studenti schopni mluvit relativně plynně a přesně; bude požadována zkouška BY51 (B1/ Intermediate level), kterou nabízí náš ústav. Pro upřesnění by studenti měli být schopni:

- plynule a spontánně komunikovat s rodilými mluvčími, a pokud je to nutné, tak i pravidelně, takovým způsobem, že ani jedna strana nebude mít problémy s vyjadřováním a porozuměním straně druhé,
- používat angličtinu s velkou mírou přesnosti, pokud jde o známá témata, a používat běžné gramatické tvary.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Morgan Terry, Judith Wilson: Focus on Academic Skills for IELTS, Pearson Longman, 2006
 • Materials from the class, as well as help with preparation for lessons (for students who need it) and practice exercises will be available via the Moodle online learning resource.
 • For this course the following books are used as a resource:
 • Academic Skills for IELTS, by M.Terry and J.Wilson, published by Pearson Longman, 2004.
 • Academic Vocabulary in Use, by M.McCarthy and F.O'Dell, Cambridge 2008
 • Technical English Vocabulary and Grammar, by N.Brieger and A.Pohl, Summertown Publishing 2002
 • Landmark Advanced, by S.Haines, Oxford 2008
 • New English File Advanced, by C. Oxenden and C. Latham-Koenig, Oxford 2010