English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYA11
NázevJak psát vědecké články a příspěvky
Course nameAcademic Writing

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantJolana Tluková

Obsahové informace

Student se bude orientovat v základních typech odborných článků v angličtině, bude znát standardní formát odborných článků, a obsah jednotlivých částí.
Bude umět zpracovat odbornou slovní zásobu z textů, vybrat vhodné spojky, pracovat se slovníky.
Bude rozumět běžným textovým zkratkám, stylu nadpisu, a cílům dobrého odborného článku.
Bude umět vypracovat standardní abstrakt na konferenci, zpracovat a rozvrhnout materiál z výzkumu do jednotlivých částí článku, napsat shrnutí.
Bude umět navrhnout několik typů nadpisů.
Obeznámení se s kanonickými částmi odborného článku v mezinárodních časopisech a sbornících (postup IMRAD, apod.).
Jak strukturovat text, členit do ostavců a jak správně citovat, uvádět zdroje.
Nácvik psaní abstraktů a kratších odborných článků.
Jak přesně používat odbornou slovní zásobu a frazeologii.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod ke stylu akademické angličtiny, typy odborných článků.
 • 2. Požadavky a cíle odborných článků, template.
 • 3. Stručná charakteristika jednotlivých oddílů odborného článku, obsah a forma úvodu.
 • 4. Obsah a forma části metody a materiál.
 • 5. Obsah a forma části výsledky.
 • 6. Obsah a forma části závěr.
 • 7. Obsah a forma části diskuze.
 • 8. Obsah a forma části abstrakt.
 • 9. Titulek a jeho typy, dělení do paragrafů.
 • 10. Běžné textové zkratky a citace.
 • 11. Konzultace odevzdaných článků.
 • 12. Časté chyby v psaných textech (Czenglish).
 • 13. Test
Znalost obecné angličtiny na úrovni B1 dle CERF.

Základní literatura předmětu

Terry, Wilson : Focus on Academic Skills, London: Pearson Longman, 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Čmejrková, Daneš: Jak napsat odborný text., Praha: Leda, 1999
 • Kurz je vhodný především pro studenty doktorského studia a dále studenty magisterského studia se zájmem publikovat v angličtině.

WWW stránka předmětu

http://spv.webnode.cz/anglictina/doktorske-studium/academic-writing/