English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYA10
NázevOdborná angličtina II
Course nameProfessional English II

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantMarian Nevrlý

Obsahové informace

Studenti budou obeznámeni se specifiky anglického odborného stylu, s terminologií stavebního inženýrství a gramatikou používanou v odborných článcích. Studenti si osvojí odbornou terminologií svého studijního oboru (konstrukce, dopravní stavby, pozemní stavby, stavebně materiálové inženýrství, vodní stavby, geodézie a kartografie, ekonomika a management ve stavebnictví). Studenti se zlepší v porozumění odbornému anglickému textu a budou schopni vytvořit krátkou prezentaci na odborné téma a přednést ji před svými kolegy.

Pokračující studium anglické odborné terminologie zaměřené na jednotlivé studijní obory. Nácvik PowerPointových prezentací na dané odborné téma.

Harmonogram cvičení

  • 1.- 12. týden: Aktuální odborné texty s tématikou jednotlivých studijních oborů
Znalosti získané v předcházejícím kurzu BYA9 Odborná angličtina I.

Základní literatura předmětu

: Odborné texty zpracované Ústavem SPV, , 0
: odborné texty zpracované Ústavem SPV, , 0
  • Viz Doplňkové informace předmětu BYA9.