English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBY003
NázevAngličtina - úroveň B2 (zkouška)
Course nameB2 Level English (exam)

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantRoger Turland

Obsahové informace

Cílem této zkoušky je ohodnotit, zda studenti dosáhli úrovně střední pokročilosti B2 (neboli Vantage/Upper Intermediate) podle stupnice Common European Framework, která je stanovena institucí Council of Europe.
Zkouska ukáže jestli studenti zvládnou:
- plynule a spontánně komunikovat s rodilými mluvčími takovým způsobem, že ani jedna strana nebude mít problémy s vyjadřováním a porozuměním straně druhé
- používat angličtinu s velkou mírou přesnosti, pokud jde o známá témata, a používat běžné gramatické tvary
- pracovat se složitými texty a porozumět hlavním bodům, které jsou v nich obsaženy
- úspěšně doplnit gramatická cvičení na pokročilé úrovni
K předmětu se vypisují čtyři volitelné předměty, BYA7, BYA8, BYA20 a BYA21. Obsah zkoušky částečně vychází z knihy New English File Upper-Intermediate (Clive Oxenden and Christina Latham-Koenig, Oxford University Press 2008) a New English File Advanced (Clive Oxenden a Christina Latham-Koenig, Oxford University Press 2010), a částečně z Cambridge FCE.
Zkouška BY003(dříve BY52) probíhá ústně, po dvojicích studentů a trvá 25 minut.
Zkouška prověřuje komunikační schopnosti jako jsou interakce, výslovnost a schopnost vytvářet navazující věty při předávání informací na určité téma. Testuje také schopnost poslechu a čtení, stejně tak jako gramatiku a slovní zásobu.

Harmonogram přednášky

  • Pro tento předmět vypisuje Kabinet jazyků volitelné předměty BYA7, BYA8, BYA20 a BYA21.
Výstupní úroveň B2. Studenti by měli umět:
- plynule a spontánně komunikovat s rodilými mluvčími takovým způsobem, že ani jedna strana nebude mít problémy s vyjadřováním a porozuměním straně druhé
- používat angličtinu s velkou mírou přesnosti, pokud jde o známá témata, a používat běžné gramatické tvary
- pracovat se složitými texty a porozumět hlavním bodům, které jsou v nich obsaženy

Je doporučeno aby studenti předem absolvovali zkoušku BY002(dříve BY51) a tyto volitelné kurzy: BYA20 a BYA21. Pokud nedostali znamku A na BY002, studenti taky by měli, jestli je mozný, absolvovat kurzy BYA7 a BYA8.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

OXENDEN, Clive a LATHAM-KOENIG, Christina a SELIGSON, Paul: New English File Upper Intermediate, Oxford University Press, 2008
Oxenden, C. - Latham-Koenig, C.: New English File Advanced, Oxford University Press, 2010