English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBX900
NázevZávěrečný projekt
Course nameFinal Project

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantJan Jandora

Obsahové informace

Bakalářský projekt ověřuje kvalifikační připravenost pro výkon profese bakaláře. Prokazuje schopnost absolventa aplikovat své znalosti. Bakalářský projekt je vždy individuální.
Bakalářský projekt je vymezen oborem, které si student zvolil na počátku bakalářského studia.

Harmonogram přednášky

  • Samostatná semestrální práce doplněná vybranými detaily prokazujícími reálnost navrhovaného řešení v souvislosti s oborem bakalářského studijního programu.
Literatura není u předmětu zadána