English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBV53
NázevStavební podnik
Course nameStructural Firm

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantVít Hromádka

Obsahové informace

Získání znalostí pro řízení nákladů ve stavebním podniku s využívaním řídicích systémů. Postupy pro plánování nákladů, jejich evidenci a metody následné kontroly s provedením opatření. Řízení zisku z výroby s ohledem na strukturu stavebních zakázek. Získání schopnosti plánovat výrobní náklady ve stavebním podniku, navrhnout způsoby jejich evidence a kontroly s využíváním řídicích systémů. Získání schopnosti řídit náklady a zisky na stavebních zakázkách.
Řízení výroby ve stavebním podniku
Efektivnost podnikové stavební činnosti
Plánování ve stavebním podniku. Podniková evidence a informace.
Kontrola podnikové činnosti s uplatněním řídících systémů.

Harmonogram přednášky

 • 1.–3. Náklady v podniku, teorie nákladů
 • 4.–5. Materiálové hospodářství
 • 6. Mzdy a pracovní síla
 • 7. Pracovní stroje a zařízení
 • 8. Efektivnost podnikové činnosti
 • 9.–10. Plánování
 • 11. Základní atributy Controllingu ve stavebním podniku
 • 12. Základní atributy Benchmarkingu ve stavebním podniku
 • 13. Podniková evidence

Harmonogram cvičení

 • 1. Zadání semestrální práce
 • 2. Kalendářní fond pracovní doby
 • 3. Náklady na mzdy
 • 4. Náklady na materiál
 • 5. Náklady a výnosy
 • 6. Výrobní kalkulace
 • 7. Ukazatele výkonnosti
 • 8-10. Modelování opatření pro následující rok
 • 11. Vyhodnocení modelových opatření a kombinace
 • 12. Kontrola, odevzdání práce a prezentace výsledků
 • 13. Obhajoba práce
Znalosti z pracovního inženýrství a základů kalkulace nákladů a tvorby cen ve stavebnictví, podnikových financí a účetnictví.

Základní literatura předmětu

MARKOVÁ,Leonora: Stavební podnik, Brno: VUT FAST Brno, 2008
MARKOVÁ Leonora a kol.: Principles of economy of building firm, Brno: CERM, s.r.o., 2002

Doporučená literatura ke studiu předmětu

SYNEK, Miloslav a kolektiv: Manžerská ekonomika, Praha: GRADA Publishing, 2007