English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBU099
NázevTechniky prezentace
Course namePresentation Techniques

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantMichal Vojkůvka

Obsahové informace

Kurz seznámí se základními, ale moderními technikami prezentace. Krom praktického vyzkoušení si nástrojů pro prezentaci jako Powerpoint, Prezi, infografika se studenti naučí připravovat grafické podklady, stručným základům práce s rastrovou a vektorovou grafikou, přípravou diagramů, myšlenkových map atd. Dále se studenti se seznámí se základními protokoly internetu a službou WWW. Po absolvování předmětu budou schopni vytvořit pokročilou webovou prezentaci v prostředí WYSIWYG editoru v CMS nástroji (Webnode).
Techniky prezentace, ukázky špatných a dobrých prezentací, neverbální složka prezentací.
Úprava fotografií a videa, prezentace formou plakátu, infografiky, myšlenkové mapy.
Prezi.
Počítačové sítě, služba WWW, jazyk HTML, CSS.
Tvorba webových stránek v prostředí WYSIWYG editoru, šablona a struktura webu, propojení se sociálními sítěmi, interaktivní prvky, SEO.
Bezpečnost v informačních technologiích.

Harmonogram cvičení

 • Úvod do technik prezentace, ukázky špatných a dobrých prezentací, rozbor neverbální komunikace aneb jak správně prezentovat – gesta, postoj, rychlost a výška hlasu, oblečení.
 • Zásady správné prezentace s příklady – velikost písma, volba barvy, počet snímků.
 • Úprava fotografií, čerpání zdrojů, úprava videa.
 • Prezentace formou plakátu, infografiky – rozvržení, úprava textu a obrázků.
 • Úvod do tvorby myšlenkových map a jejich využití při prezentaci.
 • Prezentace v Prezi na zvolené téma, video záznam a zpětná vazba.
 • Počítačové sítě, služba WWW, jazyk HTML, CSS.
 • Tvorba webových stránek v prostředí WYSIWYG editoru nástroje CMS (Webnode).
 • Šablona a struktura webu.
 • Propojení se sociálními sítěmi, vložení ankety, diskusního fóra, videa z YouTube, interaktivní mapy.
 • Statistiky návštěvnosti, Google Analytics, SEO, možnosti optimalizace stránek.
 • Bezpečnost v informačních technologiích – počítačové viry, phishing, různá rizika.
Základní znalosti práce s počítačem, MS Office na středně pokročilé úrovni, základy počítačové grafiky

Doporučená literatura ke studiu předmětu

HIERHOLD, Emil: Rétorika a prezentace, Grada, 2008
PÍSEK, Slavoj: HTML - začínáme programovat, Grada, 2014