English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBU097
NázevNumerické modely ve stavebním inženýrství
Course nameNumerical models in Civil Engineering

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantTomáš Apeltauer

Obsahové informace

Základy práce v programových produktech využívajících metody konečných prvků (FEM) a Computational Fluid Dynamics (CFD). Studenti budou seznámeni s jejich funkcionalitou a budou připraveni k jejich použití pro reálné stavební konstrukce. Výuka uživatelského rozhraní pro tvorbu základního modelu, nastavení materiálových vlastností, automatickou tvorbu sítě a realizaci výpočtu. Základní metody grafické interpretace výsledků řešení. Kurz je omezen na základní statické a dynamické úlohy FEM a CFD. Absolvování kurzu umožní studentům věnovat se pokročilým aplikačním problémům na specializovaných ústavech.

Harmonogram cvičení

 • Numerická metoda konečných prvků, základní charakteristika, definice úlohy.
 • Rodina produktů pro FEM a CFD, charakteristika jednotlivých produktů a modulů.
 • Nástroje pro modelování v grafickém prostředí systému.
 • Knihovna materiálů, základní nastavení jejich fyzikálních vlastností.
 • Definice vnějšího zatížení, zdroje tepla či hoření. Využití symetrických vlastností modelu pro zjednodušení úlohy.
 • Výběr vhodných rovinných prvků a tvorba sítě. Univerzálně použitelné prvky v knihovně.
 • Nastavení parametrů řešitele, spuštění výpočtu.
 • Zobrazení výsledného řešení, výběr veličin, škály a interpretace.
 • Tvorba prostorového modelu konstrukce.
 • Základní prostorové konečné prvky a automatická tvorba prostorové sítě.
 • Interpretace výsledků řešení deformace při prostorovém zatížení.
 • Rozhraní pro import a export konstrukce z/do prostředí systémů CAD.
 • Možnosti paralelizace výpočtu.
Základy angličtiny.
Literatura není u předmětu zadána