English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBU096
NázevZáklady zpracování a vizualizace dat
Course nameBasics of Data Processing and Visualization

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantJan  Podroužek

Obsahové informace

Úvod do pokročilého zpracování dat, jejich analýzy a vizualizace. Seznámení s nástroji Mathematica, R a Gnuplot. Student zpracuje datové soubory z různých odborných směrů moderním způsobem, který umožní bezproblémovou prezentaci výsledků ve specializovaných předmětech odborných ústavů.
Software Mathematica, software R, software Gnuplot, datová analýza, statistika, vizualizace

Harmonogram cvičení

 • Základy prostředí a jeho ovládání.
 • Co je to grafická analýza? Její principy a omezení.
 • Vytváříme jednoduché grafy v Mathematica, R a Gnuplot.
 • Pracujeme s velkými datovými soubory.
 • Vyhlazujeme data, analyzujeme trendy.
 • Používáme styly pro lepší výsledky.
 • 3D jsou i grafy.
 • Umíme využít základy statistiky?
 • Používáme makra, skripty a dávkové příkazy.
 • Analyzujeme naši práci, základy grafické analýzy.
 • Exportujeme výsledky.
 • Interakce s jinými aplikacemi, vkládáme výstupy do diplomové práce.
 • Případové studie aneb k čemu můžeme nové znalosti využít.
Základy angličtiny.
Literatura není u předmětu zadána