English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBU095
NázevProjektování BIM II
Course nameBuilding Design in BIM 2

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantHelena Novotná

Obsahové informace

Rozšířená témata pro tvorbu BIM modelu v aplikaci Revit, jako tvorba rodin, objemové studie, varianty návrhu, fáze, práce s materiály, koncepční modelování a jiné.
Úpravy systémových rodin a tvorba vlastních rodin.
Objemové studie.
Fáze stavby a varianty návrhu.
Využití materiálů ve výkazech a při vizualizaci projektu.

Harmonogram cvičení

 • Seznámení s technologií BIM a základními zásadami pro tvorbě prostorového (3D) modelu.
 • Popis způsobu využití dat, vztahujících se k modelu budovy, od úvodního koncepčního návrhu až po samotnou výstavbu, včetně nastínění možností využití těchto dat pro tvorbu analytických modelů.
 • Tvorba objemových studií včetně cenového odhadu nákladů v závislosti na výměře objemů.
 • Rozšíření znalostí o systémových rodinách a jejich úpravách.
 • Tvorba modelu, který obsahuje více variant dispozičního uspořádání.
 • Tvorba dokumentace rekonstruovaného objektu obsahujícího stávající, bouraný a nový stav za pomocí fází projektu.
 • Tvorba vlastních parametrických prvků (rodin). Nové rodiny popisek, rodiny objemových prvků, parametry typu a instance.
 • Materiály – využití materiálů pro zobrazení, úprav existujících materiálů, výkazy materiálů.
 • Praktické příklady a doporučení pro tvorbu stavebních konstrukcí parametrického modelu.
 • Popis koordinace a týmová spolupráce více osob na jednom projektu a modelu.
 • Práce s materiály a jejich využití při modelování a ve výkazech.
Znalosti na úrovni předmětu BU094 – Projektování BIM I.

Základní literatura předmětu

NOVOTNÁ, Helena: Základy BIM II – Revit Architecture pokročilé kapitoly, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015