English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBU094
NázevProjektování BIM I
Course nameBuilding Design in BIM 1

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantHelena Novotná

Obsahové informace

Úvod do počítačového navrhování v architektuře a stavebnictví pomocí aplikace podporující technologii BIM (Revit Architecture, Archicad). Seznámení s BIM technologií a základními zásadami při tvorbě prostorového (3D) modelu, architektonických a konstrukčních prvků. Popis způsobu získávání informací (dat) z informačního modelu budovy, jejich vykazování a použití v realizovaném projektu. Tvorba pohledů, scén pro rendrování a studie oslunění.
Projektování v BIM aplikaci.
Tvorba 3D modelu stavby.
Výkresová dokumentace generovaná z modelu.
Vizualizace budovy.

Harmonogram cvičení

 • Seznámení s programem, základy ovládání a jednoduchý komplexní model.
 • Rozčlenění modelu, stavíme první zdi.
 • Zdi podruhé – skladba, návaznosti, úpravy.
 • Netypické tvary stěn, otvory ve stěnách, zpevnění…
 • Dveře a okna vložení a popis.
 • Dveře a okna – rodiny a jejich úpravy.
 • Střechy.
 • Obvodové pláště – zavěšené fasády, členitá okna.
 • Terén a stafáž, vizualizace.
 • Výkresová dokumentace.
 • Výkazy – tabulky místností, oken a dveří, materiálů…
 • Samostatná práce na vlastním modelu.
Základní znalosti CAD programů, kreslení v rovině.

Základní literatura předmětu

Novotná, Helena: Základy BIM I. – Revit Architecture, seznámení s programem, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014