English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBU093
Název3D modelování a vizualizace
Course nameModeling and Visualization of 3D Models

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantHelena Novotná

Obsahové informace

Samostatná tvorba prostorového modelu libovolného typu (volné modelování). Pochopení standardních modelačních technik při práci s tělesy i modelování pomocí NURBS křivek a ploch. Znalost tvorby vizualizačních materiálů na základě jejich fyzikálních (optických) vlastností a na základě map (textur). Základy tvorby pohledů na model a jeho nasvícení. Fotorealistické zobrazení modelu a jednoduché animace. Výuka se realizuje buďto v AutoCADu nebo v programu Rhinoceros.
Tvorba 3D modelu ve volném modelačním programu.
Základní modelační techniky pro plochy a tělesa.
Materiály, světla a komplexní vizualizace modelu.

Harmonogram cvičení

 • Seznámení s prostředím programu, opakování kreslení v rovině.
 • Drátový model – křivky v prostoru.
 • Rovinné plochy a orientace v prostoru, souřadné systémy.
 • Modelování ze základních těles, množinové operace.
 • Editace a úpravy objektů v prostoru.
 • Objekty modelované z křivek.
 • Objekty modelované z křivek.
 • Modelování pomocí řídících a editačních bodů.
 • Komplexní model.
 • Vizualizace – materiály.
 • Vizualizace – světla.
 • Prezentace pomocí videa, dokumentace.
 • Samostatná práce na vlastním modelu.
Rovinné kreslení v libovolném CAD systému.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

TRNKOVÁ, H.: AutoCAD 3D, internetové učební texty, http://lms.fce.vutbr.cz, 2014
NOVOTNÁ, Helena: Rhinoceros 5 – 3D modelování a vizualizace, internetové učební texty, http://lms.fce.vutbr.cz, 2013