English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBU091
NázevZáklady CAD v rovině
Course nameBascics of CAD Systems in 2D

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantHana Trnková

Obsahové informace

Zvládnutí kreslení rovinných výkresů.
Tvorba výkresové dokumentace.
Kreslení a editace rovinných objektů.
Tvorba popisných objektů.
Výstupy výkresu do souboru a na tiskárnu.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do předmětu, seznámení s prostředím programu, zadávání příkazů, zadávání bodů, souřadnice.
 • 2. Pomocné režimy, základní kreslící příkazy.
 • 3. Vlastnosti objektů, typy čar, hladiny, další kreslící příkazy.
 • 4. Modifikační příkazy.
 • 5. Šrafy a text.
 • 6. Samostatná práce: opakování kreslení a editace.
 • 7. Kótování, multiodkazy.
 • 8. Bloky, externí reference.
 • 9. Tabulky.
 • 10. Výstup výkresu z modelu a rozvržení, měřítka, formáty.
 • 11. Rozšiřující informace (šablony), opakování.
 • 12. Zápočtový test.
 • 13. Rozbor zápočtového výkresu a jeho opravy
Uživatelské znalosti operačního systému, práce se soubory a složkami.
Literatura není u předmětu zadána