English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBU090
NázevZpracování technické dokumentace
Course nameProcessing of Technical Documentation

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantJiří Rybička

Obsahové informace

Cílem předmětu je naučit formálně správně a zároveň i efektivně zpracovat dokument obsahující odborný text a obrazovou přílohu – zejména bakalářskou práci. V prakticky zaměřené výuce jsou řešeny hlavní zásady a principy úpravy textu, matematických výrazů, tabulek, literárních citací a dalších typických prvků odborných prací. Studenti se naučí, jak upravit surovou fotografii k dosažení obrazu vyhovující technické kvality. Osvojí si techniky vytváření fotorealistické montáže.
Zásady zpracování textů textovými procesory podle platné normy ČSN 01 6910: písmo, způsob psaní vybraných prvků odborných textů, formální úprava odstavců, stránek a dokumentů. Bibliografické citace a odkazy v textu podle ČSN ISO 690. Složitější prvky odborných prací: matematické symboly a výrazy, zásady zpracování tabulek, grafy a obrazová dokumentace. Obsahové náležitosti odborných prací. Vhodné způsoby technického řešení dokumentů a jejich následného zpracování.
Příprava rastrových obrazů pro prezentace stavebních a architektonických projektů. Základní techniky vytváření fotorealistické montáže. Zpracování konečných fází vizualiza-ce modelu stavebního objektu v editoru rastrové grafiky – export vyrendrovaného obrazu z 3D modeláře, dokončení vizualizace v editoru rastrové grafiky.

Harmonogram cvičení

  • Písmo, typy písma a jejich vlastnosti, možnosti použití. Hladká sazba, speciální znaky – jejich účel a technické řešení v dokumentu na počítači.
  • Sazba odstavců, odstavcové parametry, typy odstavců v dokumentech, jejich vlastnosti a technické řešení.
  • Sazba stránky – stránkový zlom, členění textu, záhlaví a paty, poznámky pod čarou, vícesloupcová sazba.
  • Dokument a jeho uspořádání, rozložení různých typů stránek, generování obsahu a rejstříku.
  • Matematické symboly a výrazy, spojení s textem. Principy a zásady sazby tabulkového materiálu.
  • Grafické vyjádření informace – diagramy, grafy, schémata a další obrazové doplňky.
  • Základní úpravy rastrového obrazu.
  • Vytváření fotomontáží, geometrické transformace v obraze. Práce s perspektivou.
  • Dokončení vizualizace modelu v editoru rastrové grafiky. Příklad exportu vyrendrovaného modelu z CADu do Photoshopu, nastavení pohledu na model a nasvětlení v CADu, parametry rendrování, soulad se základním obrazem.
  • Principy rešerše, vědecké a odborné práce, etika vědecké a odborné práce, plagiátorství.
Základy operačních systémů, práce se soubory a složkami. Textový editor, příprava grafických podkladů.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

RYBIČKA, Jiří, ČAČKOVÁ, Petra a PŘICHYSTAL, Jan: Průvodce tvorbou dokumentů, Nakladatelství Martin Stříž, 2011