English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBN092
NázevPočítačová podpora projektování dopravních staveb
Course nameCAD in Transportation Structures

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav železničních konstrukcí a staveb
GarantJaroslav Smutný

Obsahové informace

Studenti získají znalosti umožňující jim navrhovat liniové stavby pomocí počítače. Rovněž se naučí sestavovat digitální model terénu z různých typů dat. Součástí získaných znalostí je také tvorba úprav terénu. Studenti se naučí projektovat silniční komunikace včetně rozšíření vozovky. Zároveň studenti získají znalosti k počítačovému projektování železničních tratí včetně návrhu výhybek.
Doplňující předmět, jehož cílem je naučit studenty projektovat dopravní stavby v prostředí profesionálních programových systémů. Obsahově je zaměřen zejména na programové produkty I/RAS, Geovect, MGeo a InRoads/InRail, MxRoad/MxRail s následující náplní:
Základní charakteristiky programových produktů firmy Bentley (InRoad/InRail a MxRoad/MxRail) Autodesk (Civil 3D). Skenování a filtrace mapových podkladů. Vektorizace mapových podkladů. Digitální model terénu, vstupy, tvorba, zobrazení. Návrh směrového řešení, staničení, významné body, popis, volné trasování, vyrovnání. Podélný profil, výškové řešení. Metody řešení terénních úprav, typické příčné řezy a svahy. Klopení a převýšení – metody. Modelování liniových staveb, kubatury, výpisy, import a export. Definice cesty, modelář, zobrazení, návrh křižovatky, výpočet a umístění vyhybek apod. Orientace na špičkový software - InRoad/InRail, MxRoad/MxRail (dříve Moss), Autodesk Civil 3D apod.
Součástí výuky je i geodeticko-projekční nadstavba MGeo umožňující díky přiřazeným kódům k naměřeným bodům (pomocí digitálních dálkoměrů) automatické vykreslení linií, umístění značek do výkresu.
Jsou plánovány setkání a konzultace se špičkovými odborníky z praxe.

Harmonogram přednášky

 • 1. Základní charakteristiky programových produktů
 • InRoads/InRail, MxRoad/MxRail a Autodesk Civil 3D, nastavení
 • preferencí, základní vlastnost programu MicroStation
 • 2. Mapové podklady (seznámení se systémem Zabaged), skenování a
 • filtrace mapových podkladů.
 • 3. Vektorizace mapových podkladů.
 • 4. Digitální model terénu, vstupy, tvorba, zobrazení, vrstevnice.
 • 5. Návrh směrového řešení, staničení, významné body, popis, volné
 • trasování, vyrovnání.
 • 6. Podélný profil, výškové řešení, popis
 • 7. Metody řešení terénních úprav, typické příčné řezy a svahy,
 • tabulky násyp/zářez, rozhodovací tabulky, zobrazení objektů do
 • příčných řezů.
 • 8. Klopení a převýšení – metody.
 • 9. Modelování liniových staveb, kubatury, výpisy, import a export.
 • 10.Definice komunikace, modelář komunikace, zobrazení, rozšiřování
 • komunikace, stoupací pruhy
 • 11.Umístění výhybek, vyrovnání (regrese) směrových a výškových
 • bodů, křivostní diagram, metody návrhu křižovatky,
 • 12.Vytváření stavební jámy, skladky apod. v digitálním modelu,
 • řešení základních geodetických úloh (metody vytyčení)
 • 13.Program MGeo, metody kódování měřených bodů z digitálního
 • dálkoměru, automatické vytváření linií a umístění značek do CAD
 • výkresu, základní geodetické úlohy

Harmonogram cvičení

 • V rámci cvičení jsou procvičovány následující výukové úlohy:
 • 1. Digitální model terénu, vstupy, tvorba, zobrazení, vrstevnice.
 • 2. Návrh směrového řešení, staničení, významné body, popis, volné trasování, vyrovnání.
 • 3. Podélný profil, výškové řešení, popis
 • 4. Metody řešení terénních úprav, typické příčné řezy a svahy, tabulky násyp/zářez, rozhodovací tabulky, zobrazení objektů do příčných řezů.
 • 5. Klopení a převýšení – metody.
 • 6. Modelování liniových staveb, kubatury, výpisy, import a export.
 • 7. Definice komunikace, modelář komunikace, zobrazení.
 • 8. Rozšiřování komunikace, stoupací pruhy.
 • 9. Umístění výhybek.
 • 10. Vyrovnání (regrese) směrových a výškových bodů, křivostní diagram.
 • 11. Vytváření stavební jámy, skladky apod. v digitálním modelu.
 • 12. Řešení základních geodetických úloh (metody vytyčení)
Základní práce v CAD, průměrná znalost informačních technologií. Základní návrhové prvky liniových staveb.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

T. Kácha: SiteWorks a InRoads pro MicroStation, Intergraph ČR, 1998
T. Lendvorský: Školení MX, SYMOS Praha, 2001
 • Předmět je ukončen zápočtem, ale nemá žádný kredit. Jde o volitelný (doplňkový) předmět.