English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBI053
NázevZkušebnictví a řízení jakosti
Course nameTesting and Quality Control

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavebního zkušebnictví
GarantTomáš Vymazal

Obsahové informace

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s:
- přehledem o legislativě EU a ČR z hlediska odpovědnosti za produkt,
- požadavky MD ČR na stavební hmoty, výrobky a konstrukce.
- jednoduchými nástroje řízení kvality.
- systémy řízení ve stavebnictví
- statistickými metody řízení kvality, hodnocením, posuzováním a interpretací výsledků zkoušek.
Legislativa EU a ČR z hlediska odpovědnosti za produkt, akreditační systém v ČR a EU, předpisová základna akreditačního procesu, požadavky MD ČR na stavební hmoty, výrobky a konstrukce.
Sedm jednoduchých nástrojů řízení kvality, normy k systémům managementu, definice základních pojmů k systémům managementu, Všeobecné zásady systémů managementu, management kvality ve stavební výrobě, možnost řízení a zajišťování kvality stavební produkce s ohledem na specifika stavební výroby, požadavky na zkušební laboratoře, statistické metody ve stavebně materiálovém inženýrství, zajišťování kvality výsledků zkoušek, vyjadřování nejistot měření v kvantitativním zkoušení, programy zkoušení způsobilosti, navrhování experimentů (DOE), hodnocení způsobilosti výrobních procesů, statistická regulace výrobních procesů, statistické vzorkování a kontrolní a zkušební plány, novinky a zajímavosti z oblasti řízení kvality.

Harmonogram přednášky

 • Úvod, organizace a ukončení předmětu, legislativa EU a ČR z hlediska odpovědnosti za produkt, akreditační systém v ČR a EU, předpisová základna akreditačního procesu.
 • Požadavky MD ČR na stavební hmoty, výrobky a konstrukce.
 • Sedm jednoduchých nástrojů řízení kvality.
 • Normy k systémům managementu; Definice základních pojmů k systémům managementu; Všeobecné zásady systémů managementu - I, II.
 • Management kvality ve stavební výrobě, možnost řízení a zajišťování kvality stavební produkce s ohledem na specifika stavební výroby.
 • Požadavky na zkušební laboratoře.
 • Statistické metody ve stavebně materiálovém inženýrství, zajišťování kvality výsledků zkoušek.
 • Vyjadřování nejistot měření v kvantitativním zkoušení, programy zkoušení způsobilosti.
 • Navrhování experimentů (DOE), hodnocení způsobilosti výrobních procesů, statistická regulace výrobních procesů, statistické vzorkování a kontrolní a zkušební plány.
 • Novinky a zajímavosti z oblasti řízení kvality.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zadání seminární práce
 • 2. - 3. Vybrané jednoduché nástroje řízení kvality
 • 4. - 5. Hodnocení rizik a nebezpečí
 • 6. - 7. Zajišťování kvality výsledků zkoušek
 • 8. Plánování experimentu (DOE) a dům kvality (QFD)
 • 9. Zkušební metody a jejich validace
 • 10. Prezentace seminárních prací
 • 11. Zápočet
Základní znalosti o metodách stavebního zkušebnictví, základní znalosti popisné statistiky, základní přehled o možnostech kontroly kvality ve stavební výrobě.

Základní literatura předmětu

VYMAZAL.T., MISÁK., P.: Zkušebnictví a řízení jakosti, VUT FAST v Brně, 2013

Doporučená literatura ke studiu předmětu

EAL: EA-4/02 Expressions of the Uncertainty of Measurements in Calibration, EAL, 2002
EAL: EA4/07 Traceability of Measuring and Test Equipment to National Standards, EAL, 2007
EAL: EA-4/15 Accreditation for Bodies Performing non-Destructive Testing, EAL, 2007