English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBA091
NázevZáklady deskriptivní geometrie
Course nameBasics of Descriptive Geometry

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav matematiky a deskriptivní geometrie
GarantKvětoslava Prudilová

Obsahové informace

Student zvládne konstrukci elipsy, základy stereometrie a perspektivní afinity, perspektivní kolineace, základy rovnoběžného a středového promítání. Zvládne základy kótovaného promítání a kolmé axonometrie, konstrukci základních úloh a zobrazí jednoduchá geometrická tělesa v těchto projekcích.
Eukleidovské konstrukce v rovině, shodná a podobná zobrazení v rovině, konstrukce elipsy na základě ohniskových vlastností, základy stereometrie, základy rovnoběžného a středového promítání, perspektivní afinita, perspektivní kolineace, křivka afinní ke kružnici. kótované promítání, základy kolmé axonometrie.

Harmonogram přednášky

  • 1. Konstrukce základních útvarů v rovině (eukleidovské konstrukce, shodná a podobná zobrazení). Rozšířený eukl. prostor. Konstrukce elipsy.
  • 2. Princip promítání středového a rovnoběžného. Perspektivní afinita, perspektivní kolineace, příklady.
  • 3. Afinní obraz kružnice. Základy stereometrie. Jednoduchá tělesa - rozbor. Systém základních úloh. Úvod do kótovaného promítání.
  • 4. Kótované promítání. Základní úlohy.
  • 5. Kótované promítání. Průmět kružnice. Konstruktivní úlohy.
  • 6. Kótované promítání. Konstruktivní úlohy. Zobrazení tělesa.
  • 7. Kótované promítání. Zobrazení tělesa.
  • 8. Základy kolmé axonometrie.
  • 9. Kolmá axonometrie. Úlohy polohy.
  • 10. Zápočty.
Základní znalosti geometrie v rovině a základy stereometrie v rozsahu střední školy.
Literatura není u předmětu zadána