English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBA003
NázevMatematika 3
Course nameMathematics 3

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav matematiky a deskriptivní geometrie
GarantJiří Novotný

Obsahové informace

Znalost dvojných a trojných integrálů, jejich výpočtu a základních aplikací. Znalost křivkových integrálů ve skalárním a vektorovém poli, jejich výpočtu a základních aplikací. Znalost problematiky existence a jednoznačnosti řešení diferenciálních rovnic 1. řádu v explicitním tvaru. Znalost elementárních metod řešení separované, lineární a exaktní diferenciální rovnice 1. řádu. Znalost řešení lineárních diferenciálních rovnic n-tého řádu.
Dvojný a trojný integrál. Jejich výpočet, transformace, fyzikální a geometrický význam.
Křivkový integrál ve skalárním poli, jeho výpočet a aplikace. Divergence a rotace vektorového pole. Křivkový integrál ve vektorovém poli, jeho výpočet a aplikace. Nezávislost křivkového integrálu na integrační cestě. Greenova věta.
Existence a jednoznačnost řešení diferenciální rovnice 1. řádu, řešení vybraných typů diferenciálních rovnic 1. řádu. Homogenní lineární diferenciální rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty. Řešení nehomogenní lineární diferenciální rovnice se speciální pravou stranou. Metoda variace konstant.

Harmonogram přednášky

 • 1. Dvojný integrál, výpočet, vlastnosti.
 • 2. Transformace a aplikace dvojného integrálu.
 • 3. Trojný integrál, výpočet, vlastnosti.
 • 4. Transformace a aplikace trojného integrálu.
 • 5. Pojem křivky. Křivkový integrál ve skalárním poli.
 • 6. Vektorové pole, divergence, rotace. Křivkový integrál ve vektorovém poli.
 • 7. Aplikace, práce, cirkulace. Greenova věta a její aplikace.
 • 8. Nezávislost křivkového integrálu na integrační cestě. Potenciál.
 • 9. Základní pojmy z obyčejných diferenciálních rovnic.
 • 10. Rovnice prvního řádu - separovaná, lineární, exaktní.
 • 11. Homogenní lineární rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty, nezávislost řešení, wronskián.
 • 12. Řešení nehomogenní rovnice se speciální pravou stranou.
 • 13. Metoda variace konstant. Aplikace diferenciálních rovnic v technické praxi.

Harmonogram cvičení

 • 1. Opakování kvadrik a integrování.
 • 2. Výpočet dvojného integrálu.
 • 3. Transformace dvojného integrálu.
 • 4. Aplikace dvojného integrálu.
 • 5. Výpočet trojného integrálu.
 • 6. Transformace a aplikace trojného integrálu, hmotnost, objem.
 • 7. Výpočet křivkového integrálu ve skalárním poli, aplikace.
 • 8. Výpočet křivkového integrálu ve vektorovém poli.
 • 9. Greenova věta. Nezávislost křivkového integrálu na integrační cestě. Výpočet potenciálu.
 • 10. Diferenciální rovnice 1. řádu, separovaná, lineární.
 • 11. Exaktní rovnice. Homogenní lineární rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty.
 • 12. Řešení nehomogenní rovnice se speciální pravou stranou.
 • 13. Metoda variace konstant. Zápočet.
Ovládat elementární pojmy teorie funkcí jedné reálné proměnné a více reálných proměnných (derivace, parciální derivace, limita a spojitost, grafy funkcí). Umět řešit integrály funkce jedné reálné proměnné, znát jejich základní aplikace.
Literatura není u předmětu zadána