English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG091
NázevFigurální kresba
Course nameFigure Drawing

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantVáclav Kočí

Obsahové informace

Zvládnutí kompozičních zákonitostí kresby,
Lidské měřítko - kánon
Morfologie lidského těla.
proporční správnost lidské figury,
perpektivní zkrácení,
pokročilá kresebná modelace.
Předmět rozvíjí schopnosti výtvarného uvažování skrze kresebné studium lidské figury. Zaměřuje se na zvládnutí elementárních výtvarných vztahů (formát, měřítko, kánon, kompozice, rytmus, perspektiva, prostor a hmota), stejně jako na pokročilé ovládnutí kresby jako způsobu myšlení a výrazového prostředku. Získané znalosti pomohou studentům budovat schopnost vnímat a zobrazovat prostor a hmotu jako nezbytné atributy architektonické tvorby.

Harmonogram cvičení

 • 1. Rozkreslovací a uvolňovací cvičení - kompozice a formát
 • 2. Proporce lidského těla - kánon
 • 3. Stavba lidského těla - opěrná soustava - kostlivec - studie
 • 4. Morfologie lidského těla - svalová soustava - svalovec - studie
 • 5. Akt - cvičení rychlých kreseb - skicování
 • 6. Akt - cvičení rychlých kreseb - skicování
 • 7. Akt - linární výstavba - studie
 • 8. Akt - linární výstavba - studie
 • 9. Akt - tvarová modelace - studie
 • 10. Akt - tvarová modelace - studie
 • 11. Akt - tvarová modelace - studie
 • 12. Akt - valérová kresba - studie
 • 13. Akt - valérová kresba - studie
Předpokládají se základní kresebné dovednosti ověřené talentovou zkouškou.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ANTAL, Ján: Abstrakcia a kreslenie architektonickeho priestoru, Bratislava: ALFA , 1973
MOJŽÍŠ, Jiří: Kreslení pro architekty, Praha: ČVUT , 2002
BESINGER, Mark a BARDEL, William: Drawing ideas, New York: Watson Guptill , 2013
ZELL, Mo: Škola kreslení a modelování pro architekty, Praha: Slovart , 2009
DUNN, Nick: Architectural Modelmaking, London: Portfolio Skills, 2010