English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAD8
NázevDeskriptivní geometrie
Course nameDescriptive geometry

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav matematiky a deskriptivní geometrie
GarantJan Šafařík

Obsahové informace

Rozvinutelné plochy (rotační a kosá válcová a kuželová ) a zejména přechodové plochy (např. spojující kružnici a elipsu v různých rovinách). Konstrukce sítí takových ploch včetně konstrukcí tečen rozvinutých okrajových hran sítě. Plochy rotační, rotační kvadriky, jejich řezy a konstrukce tečny křivky řezu. Proniky rotačních ploch a rotačních kvadrik při osách rotace vzájemně rovnoběžných, různoběžných a mimoběžných. Konstrukce tečny pronikové křivky. Plochy šroubové přímkové a cyklické. Zobrazení (v Mongeově projekci a i v axonometrii ) ploch zborcených, jejich řezy (především) svislými rovinami a konstrukce tečny křivky řezu. Ukázky užití zborcených ploch (jednodílný hyperboloid a hyperbolický paraboloid, konoidy, Štramberská trúba, Montpellierský a Marseillský oblouk) v technické a zejména stavební praxi.

Harmonogram přednášky

  • Harmonogram dle testů.
Základní poznatky ze stereometrie a perspektivní afinity. Vlastnosti rovnoběžného promítání – především dobré znalosti Mongeova promítání a kolmé axonometrie. Základními pojmy týkající se teorie křivek a ploch, šroubovice.

Základní literatura předmětu

PISKA R., MEDEK V.: Deskriptivní geometrie, II. díl, SNTL Praha/Alfa Bratislava , 1975

Doporučená literatura ke studiu předmětu

TALANDA P. : Výňatky z látky s návody , http://server-mat.fce.vutbr.cz/vyuka/DIST/distant.html, 2001