English

Katalog předmětů

Identifikace

Kód5O6
NázevVybrané problémy navrhování kovových a dřevěných konstr.II
Course nameSelected Problems of Design of Metal and Timber Structures II

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMilan Šmak

Obsahové informace

Vybrané problémy z navrhování a konstruování ocelových a dřevěných konstrukcí. Únosnosti konstrukčních prvků dle různých používaných normativních předpisů – praktické aplikace, porovnání. Navrhování nosných konstrukcí v souladu s experimenty. Rozbor skutečného působení konstrukčních detailů na základě zatěžovacích zkoušek, matematického modelováním a analytických postupů. Vybrané problémy realizace ocelových konstrukcí mostů. Vybrané problémy realizace dřevěných konstrukcí. Kotvení ocelových konstrukcí, typy, návrh prvků. Modelování zvláštního zatížení konstrukcí (dynamické, pohyblivé).

Harmonogram přednášky

  • 1. – 3. Únosnosti konstrukčních prvků dle různých používaných normativních předpisů – praktické aplikace, porovnání.
  • 4. – 5. Modelování zvláštního zatížení konstrukcí (dynamické, pohyblivé).
  • 6. Vybrané problémy realizace dřevěných konstrukcí.
  • 7. Vybrané problémy realizace ocelových konstrukcí mostů.
  • 8. Rozbor skutečného působení konstrukčních detailů na základě zatěžovacích zkoušek, matematického modelováním a analytických postupů.
  • 9. – 10.Navrhování nosných konstrukcí v souladu s experimenty.
  • 11. – 12. Kotvení ocelových konstrukcí, návrh
  • 13. Konzultace, zhodnocení, zápočet
Statika stavebních konstrukcí, navrhování prvků ocelových konstrukcí, navrhování prvků dřevěných konstrukcí.

Základní literatura předmětu

Spal, L.: Rekonstrukce ocelových konstrukcí, SNTL Praha , 1968

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Augustýn, J.: Havárie ocelových konstrukcí, SNTL Praha, 1988
Kolář, V. a kol.: Výpočet plošných a prostorových konstrukcí MKP, SNTL Praha, 1979
Salmon, C.G., Johnson, J.E.: Steel Structures: Design and Behavior, Addison-Wesley Pub Co, 1997
Ferjenčík, P., Schun, J., Melcher, J. a kol.: Navrhovanie ocelových konštrukcií, 1. časť, 2. časť, ALFA Bratislava - SNTL Praha, 1986