English

Katalog předmětů

Identifikace

Kód1A7
NázevDeskriptivní geometrie (2)
Course nameDescriptive geometry

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav matematiky a deskriptivní geometrie
GarantKvětoslava Prudilová

Obsahové informace

Základní pojmy středového promítání. Lineární perspektiva. Kosoúhlé promítání na nárysnu. Vojenská axonometrie. Zborcené plochy, základní pojmy. Zborcené kvadriky, hyperbolický paraboloid. Zborcené plochy vyššího stupně, konoid kruhový a parabolický, montpellierský a marseillský oblouk. Šroubové plochy cyklické, vinutý sloupek, plocha sv. Jiljí, Archimedova serpentina.

Harmonogram přednášky

 • Cvičení
 • 1. Základní pojmy středového promítání. Lineární perspektiva, úvod. Metoda průsečná.
 • 2. Lineární perspektiva. Délky úseček v základní rovině. Konstrukce v základní rovině při nedostupném úběžníku. Konstrukce perspektivy objektu volnou metodou.
 • 3. Lineární perspektiva. Metoda sklopeného půdorysu. Další metody vynášení perspektivy.
 • 4. Lineární perspektiva. Kružnice ve vodorovné a svislé rovině.
 • 5. Gratikoláž. Sklepní půdorys.
 • 6. Kosoúhlé promítání na nárysnu. Vojenská axonometrie.
 • 7. Zborcené plochy, základní pojmy. Zborcené kvadriky. Hyperbolický paraboloid, jeho vlastnosti a konstrukce.
 • 8. Kontrolní práce. Zastřešení užitím hyperbolického paraboloidu.
 • 9. Zborcené plochy vyššího stupně – konoid kruhový a parabolický.
 • 10. Montpellierský a marseillský oblouk.
 • 11. Kontrolní práce. Šroubové plochy cyklické, základní vlastnosti.
 • 12. Šroubové plochy cyklické. Vinutý sloupek, plocha sv. Jiljí.
 • 13. Archimedova serpentina. Zápočet.
Konstrukce kuželoseček na základě ohniskových vlastností. Perspektivní afinita, perspektivní kolineace. Mongeovo promítání, kolmá axonometrie. Základní pojmy z teorie křivek a ploch, šroubovice, šroubové plochy, jejich vytvoření a vlastnosti.

Základní literatura předmětu

VALA, J.,: Deskriptivní geometrie I,II, VUT Brno , 1997
HOLÁŇ, Š., HOLÁŇOVÁ, L.: Cvičení z deskr.geometrie II,III, VUT Brno , 1997
KADEŘÁVEK, F., KLÍMA, J., KOUNOVSKÝ, J.: Deskriptivní geometrie I,II, Přírodovědecké naklad. Praha , 1950
MEDEK, V., ZÁMOŽÍK, J.: Konstruktívna geometria pre technikov, SNTL , 1978

Doporučená literatura ke studiu předmětu

PISKA, R., MEDEK,V.: Deskriptivní geometrie I,II, SNTL , 1972