VUT v Brně   Sport na VUT   ICV   Koleje a menzy   KIC   SKAS   Věd. rada   Moodle FCE   Email-Z   Email-S  
 
arrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-down
O fakultěStrukturaPřijímací řízeníStudium Věda a výzkumZahraniční stykyAktualityÚřední deskaHledáníIntranet-ZIntranet-S
sekce nabidky
arrow-up
MS WORD
menu
Základy arrow-left 
   Ovládání Wordu arrow-left 
   Zobrazení dokumentu arrow-right 
   Psaní textu arrow-left 
Písmo arrow-left 
Odstavce arrow-left 
Styly arrow-left 
Vzhled stránky arrow-left 
Tabulky arrow-left 
Grafika arrow-left 
Pomocné nástroje arrow-left 
Dlouhé publikace arrow-left 
Typografické minimum arrow-left 
Cvičení arrow-left 
En  Ru

Zobrazení dokumentu na obrazovce

Dokument můžeme mít na obrazovce zobraze v různých podobách, které jsou přizpůsobeny jednotlivým fázím práce s dokumentem: Příprava textu — normální zobrazení. Vkládání obrázků — stránkové zobrazení.

Základním nastavením by mělo být při pořizování (psaní) textu normální zobrazení a pří dalších úpravách  stránkové zobrazení.

Mezi jednotlivými typy zobrazení dokumentu přepínáne v nabídce Zobrazit nebo pomocí tlačítek zobrazeni.gif (1229 bytes) ve spodní části pracovní plochy.

zobr_normalne.gif (940 bytes)   Zobrazit/Normálně — Je výchozí zobrazení dokumentu pro základní práci s textem; psaní, úpravy a formátování. Na levé straně jsou vidět styly přiřazené jednotlivým odstavcům, což usnadňuje jejich nastavování a změny.

V tomto zobrazení je vidět šířka stránky ale ne konce stránek, které  se zobrazují jen jako čárkovaná oddělovací čára v textu. Také není vidět složitější formátování (např. sloupcová sazba), případně obrázky.

zobr_norm_rozvr.gif (969 bytes)   Zobrazit/Normálně s rozložením — Je určené pro zobrazení a čtení dokumentů na obrazovce. Přepnete-li do tohoto zobrazení, Word zobrazí také rozvržení dokumentu, které ulehčí  přesuny v dokumentu.

zobr_stranky.gif (959 bytes)   Zobrazit/Stránky — V tomto zobrazení lze upravovat dokument v té podobě, ve které bude tisknut (včetně obrázků, sloupců apod.).. Stránkové zobrazení je paměťově nejnáročnější, proto může být pomalejší posun stránek, zejména při složitějším formátování nebo větším množství obrázků. Při některých operacích (např. navrhování tabulek, vkládání obrázků apod.) Word automaticky přepne z normálníhí do stránkového zobrazení.

zobr_osnovu.gif (961 bytes)   Zobrazit/Osnova — Přepne do zobrazení osnovy, kde je možné zkoumat strukturu souboru. Práce v osnově se doporučuje, potřebujete-li zkoumat a tozvíjet obsah souboru. Kromě zobrazení stylů příslušných odstavcům zde máme další možnosti, jak zobrazit jen některé úrovně dokumentu (např jen dvě hlavní úrovně nadpisů), případně přesouvat odstavce do jiné úrovně osnovy.

Zobrazit/Hlavní dokument — se chová podobně jako zobrazení osnovy jen pro složitější dokumenty obsahojící hlavní a vnořené dokumenty.

Rozdělení obrazovky

Při práci na delším textu je někdy potřebné vidět současně dvě od sebe vzdálené části (např. obsah a některou další část). V tom případě lze okno s textem rozdělit na dvě části (umístit do něj příčku) v nabídce Okno/ Rozdělit a v každé části mít zobrazenou jinou část téhož dokumentu, neboť každá část se pak chová jako samostatné okno Wordu.

!! Nezaměňovat s možností současného otevření několika souborů najednou a jejich uspořádání tak, že jich vidíme několik současně!!