VUT v Brně   Sport na VUT   ICV   Koleje a menzy   KIC   SKAS   Věd. rada   Moodle FCE   Email-Z   Email-S  
 
arrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-down
O fakultěStrukturaPřijímací řízeníStudium Věda a výzkumZahraniční stykyAktualityÚřední deskaHledáníIntranet-ZIntranet-S
sekce nabidky
arrow-up
MS WORD
menu
Základy arrow-left 
Písmo arrow-left 
Odstavce arrow-left 
Styly arrow-left 
Vzhled stránky arrow-left 
Tabulky arrow-left 
Grafika arrow-left 
Pomocné nástroje arrow-left 
Dlouhé publikace arrow-left 
Typografické minimum arrow-left 
   První kroky arrow-left 
   Písmo arrow-left 
   Sazba odstavců arrow-left 
   Prvky na stránce arrow-left 
   Publikace arrow-left 
Cvičení arrow-left 
Informace o studiuEn  Ru

Typografické míry jsou měrnou jednotkou používanou v typografii. Existují dva systémy měr v typografii — Didotův (evropský) systém z roku 1775 a anglo-americký systém. Oba systémy definují základní jednotku 1 typografický bod.  V Didotově systému má zkratku „b“, v anglo-americkém systému „pt“ (od slova point = bod).

Platí

1 b = 0,376 mm        1 pt = 0,351 mm = 1/72,27".

Většími jednotkami jsou 1 cicero = 12 b (Didot) =  4,512 mm  nebo 1 pica = 12 pt =  4,212 mm. Oba systémy se tedy od sebe příliš neliší, ale nelze je kombinovat. Naprostá většina programového vybavení je svým původem z Ameriky, proto používá anglo-americký systém.

Kromě absolutních měrných jednotek se ještě často používají jednotky relativní, vztažené ke stupni (velikosti) právě použitého písma. Jedná se zejména o čtverčík — vzdálenost rovnající se bodové výšce písma. Tato míra je také známa pod jménem em, protože je rovna šířce nejširšího znaku — verzálky M. Polovina této vzdálenosti je 1 en (je rovna střední výšce).