VUT v Brně   Sport na VUT   ICV   Koleje a menzy   KIC   SKAS   Věd. rada   Moodle FCE   Email-Z   Email-S  
 
arrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-down
O fakultěStrukturaPřijímací řízeníStudium Věda a výzkumZahraniční stykyAktualityÚřední deskaHledáníIntranet-ZIntranet-S
sekce nabidky
arrow-up
MS WORD
menu
Základy arrow-left 
Písmo arrow-left 
Odstavce arrow-left 
   Zarovnání,
   odsazení
arrow-left 
   Tok textu arrow-left 
   Ohraničení,
   stínování
arrow-left 
   Tabelátory arrow-right 
   Odrážky
   a číslování
arrow-left 
Styly arrow-left 
Vzhled stránky arrow-left 
Tabulky arrow-left 
Grafika arrow-left 
Pomocné nástroje arrow-left 
Dlouhé publikace arrow-left 
Typografické minimum arrow-left 
Cvičení arrow-left 
Informace o studiuEn  Ru

Tabelační zarážky slouží k vertikálnímu členění textu. Můžeme je nastavit buďto v pravidelných odstupech (nastavením vzdálenosti mezi odrážkami) nebo nepravidelně — přesným umístěním tabelátorů. Každá tabelační tarážka v sobě navíc nese informaci o způsobu, jakým bude kolem ní zarovnáván text.

Text k zarážkám rozmístíme pomocí klávesy TAB (někdy je na ní značka ®| ).  Pokud máme zobrazené netisknutelné znaky, je na místě, kde byl stisknut tabelátor šipka (®).Opět můžeme buďto nejprve nastavit tabelační zarážky a potom začít psát text, nebo jej rozmísťovat k zarážkám, nebo nejprve do textu umístíme tabelátory a teprve potom nastavíme tabelační zarážky.

Nastavení tabelačních zarážek je opět odstavcová vlastnost — jako takovou ji můžeme zahrnout do odstavcových stylů.

zarazky.gif (6877 bytes)
Tabelační zarážky můžeme rozmístit přímo z editoru (při zobrazení, kdy nad papírem vidíme pravítko) tak, že vlevo vybereme způsob zarovnání k příslušnému tabelátoru a potom stiskem myši umístíme tabelátor na požadované místo do pravítka. S umístěným tabelátorem můžeme myší také dodatečně posunovat.

Při umisťování přímo z editoru ale nemůžeme využít všech možností tabelátorů. Proto je vhodné se seznámit i s možnostmi nabídky Formát/ Tabulátory:

V této tabuli můžeme nastavit tabelační zarážky přesně číselnými údaji. Dále vybíráme způsob zarovnání textu k zarážce.

Zejména si povšimněte možnosti nastavení vodících znaků k zarážce.

Při počátečních pokusech bude asi velmi užitečná možnost všechny zarážky ve vybraném textu vymazat.


procvičení: 3. cvičení a souhrnné cvičení.