VUT v Brně   Sport na VUT   ICV   Koleje a menzy   KIC   SKAS   Věd. rada   Moodle FCE   Email-Z   Email-S  
 
arrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-down
O fakultěStrukturaPřijímací řízeníStudium Věda a výzkumZahraniční stykyAktualityÚřední deskaHledáníIntranet-ZIntranet-S
sekce nabidky
arrow-up
MS WORD
menu
Základy arrow-left 
Písmo arrow-left 
   Podrobnosti arrow-right 
   Exotické znaky arrow-left 
Odstavce arrow-left 
Styly arrow-left 
Vzhled stránky arrow-left 
Tabulky arrow-left 
Grafika arrow-left 
Pomocné nástroje arrow-left 
Dlouhé publikace arrow-left 
Typografické minimum arrow-left 
Cvičení arrow-left 
Informace o studiuEn  Ru

Nejprve probereme možnosti, které skýtá list písmo:

Písmo — vybíráme font, t.j. vzhled písma. Nejdůležitější je asi rozdíl mezi serifovým (patkovým) písmem např. TimesNewRoman a bezserifovým (bezpatkovým) písmem. Je třeba dát pozor na to, že některá písma „neumí“ česky.

Řez písma — většina písem může být kromě základního řezu ještě kurzívní (skloněná) nebo tučná (zesílená).

Velikost — Velikost písma by měla odpovídat účelu textu. Běžné texty píšeme velikostí 10–12 bodů, nadpisy velikostí 14–16 bodů a velikost 8–9 je určena pro poznámky apod. Jiná situace nastane např. při přípravě letáků, kdy musíme pochopitelně volit větší velikosti písma.

Podtržení — zde určujeme vzhled čáry, kterou podtrháváme text. Nezaměňujte s oddělením jednotlivých odstavců, k  čemuž je také možné použít různé typy čar nebo s rámováním odstavců.

Barva — Barvu můžeme použít opravdu jako barvu, kterou budeme tisknout na barevné tiskárně, nebo k barevnému zvýraznění textu, i když bude nakonec tisknut jako černobílý (např. nadpisy).

Styl — Zde najdete různé efekty pro písmo. Zejména upozorňujeme na horní a dolní indexy (m2,  x1) a na změnu na velká písmena.

Všechna tato nastavení lze posléze využít v nastavení stylů písma i odstavců.


V této tabuli můžeme nastavit měřítko jednotlivých znaků, zvětšit nebo zmenšit mezery mezi písmeny ve slovech, posunout vybraný text výše nebo níže od účaří řádků.

Vyrovnáním rozumíme přizpůsobení mezer mezi písmeny jejich tvarům. Užívá se převážně u velkých velikostí písma např. v nadpisech.


Zde můžeme zvolit animační efekt daného písma. Hodí se pro přípravu textu, který bude prezentovám z obrazovky počítače. Pokud takto vyzdobený text vytiskneme, nemají tyto efekty téměř žádný význam.