VUT v Brně   Sport na VUT   ICV   Koleje a menzy   KIC   SKAS   Věd. rada   Moodle FCE   Email-Z   Email-S  
 
arrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-down
O fakultěStrukturaPřijímací řízeníStudium Věda a výzkumZahraniční stykyAktualityÚřední deskaHledáníIntranet-ZIntranet-S
sekce nabidky
arrow-up
MS WORD
menu
Základy arrow-left 
   Ovládání Wordu arrow-right 
   Zobrazení dokumentu arrow-left 
   Psaní textu arrow-left 
Písmo arrow-left 
Odstavce arrow-left 
Styly arrow-left 
Vzhled stránky arrow-left 
Tabulky arrow-left 
Grafika arrow-left 
Pomocné nástroje arrow-left 
Dlouhé publikace arrow-left 
Typografické minimum arrow-left 
Cvičení arrow-left 
En  Ru

Práce se souborem

Začátek práce na novém dokumentu

Pokud spustíme Word, otevře se nám automaticky prázdný soubor — dokument, který můžeme začít vytvářet. Pokud chceme v průběhu práce na jiném dokumentu otevřít nový, použijeme buď tlačítko tl_New.gif (969 bytes) nebo volbu Soubor/Nový.

tl_Save.gif (1115 bytes)  Uložení dokumentu

Nejen po ukončení práce, ale i v jejím průběhu, je třeba dokument ukládat na disk, abyste nepřišli o výsledky své práce (např. při výpadku elektrického proudu). Word sice může mít nastaveno automatické ukládání dokumentu po určitém čase, ale vždy je lepší po dokončení každé důležité části si dokument znovu uložit. Nezapomeňte také na to, že při práce na větším a důležitém dokumentu je dobré udělat si záložní kopii, ke které se lze případně vrátit.

Při ukládání máte dvě možnosti: Soubor/Uložit — lze také provést přes tlačítko tl_Save.gif (1115 bytes) — nebo Soubor/Uložit jako. Uložit soubor znamená uložit pod již existující jméno — pouze při prvním použití tohoto příkazu jste na jméno souboru dotázáni, při dalších ukládáních se již pouze aktualizuje pojmenovaný soubor. Volba Uložit jako umožňuje vždy zadávat jméno souboru — je tedy vhodná při přejmenování souboru, jeho kopírování na disketu apod.

Při ukládání se nezapomeňte přesvědčit, do které složky je nastavena cesta v dialogovém okně, abyste byli schopni soubor při další práci najít. Je vhodné mít na texty samostatnou složku nebo složky, do kterých stabilně dokumenty ukládáte.

tl_Open.gif (1070 bytes)  Otevření existujícího dokumentu

Otevření již existujícího dokumentu pro další práci provedeme buď tlačítkem tl_Open.gif (1070 bytes) nebo přes nabídku Soubor/Otevřít. Při otvírání souboru si zkontrolujte, zda je správně nastavená složka, ve které má být hledaný dokument uložen, případně se do ní přepněte. Druhým problémem může být typ souboru. Word automaticky nabízí soubory s koncovkou DOC, která přísluší většinou dokumentům Wordu. Pokud má vámi otvíraný soubor jinou koncovku, je třeba ji buď napsat nebo vybrat z nabízených možností.

V případě, že chcete do Wordu otevřít soubor, který není wordovským dokumentem (příp. to nevíte) je někdy lepší otevřít prázdný dokument a neznámý dokument do něj vložit přes nabídku Vložit/Soubor.

We Wordu můžete mít současně otevřeno několik dokumentů a pracovat s nimi současně, například kopírovat či přesouvat text z jednoho dokumentu do druhého. Mezi jednotlivými dokumenty přepínáme v nabídce Okno, případně si můžeme   v téže nabídce uspořádat okna s dokumenty tak, abychom je viděli současně (Okno/ Uspořádat).

Pozor, jinou možností je umístění příčky do dokumentu (Okno/ Rozdělit), kdy můžeme vidět současně dvě části téhož dokumentu.


Zadávání příkazů

Příkazy Wordu můžeme zadávat několika způsoby a je na nás, na kterou variantu si zvykneme.

Najdeme příkaz v menu — tato možnost je nejspolehlivější, neboť v horním menu by měly být všechny možnosti Wordu.

Použijeme tlačítko — Nejčastěji používané příkazy mají svoje tlačítka, která jsou umístěna v nástrojových lištách. Tento způsob má dvě úskalí: jednak ne všechna tlačítka musí být vidět na ploše (jejich zobrazení se ovládá nabídkou  Zobrazit/Panely nástrojů), jednak některé možnosti (detaily) příkazů na tlačítkách vůbec nejsou. Na druhou stranu je možné si vytvořit vlastní konfiguraci tlačítek, tedy vytvořit si vlastní rozložení tlačítek v nástrojových lištách.

Použijeme klávesovou zkratku (tzv. horké klávesy) — pro některé příkazy existuje možnost jejich vyvolání přímo z editoru pomocí současného stisku dvou či tří kláves (většinou tato kombinace obsahuje klávesu Ctrl nebo Alt). Tato možnost je většinou nejrychlejší, ale vyžaduje jisté praktické zkušenosti. Pokud některý příkaz má klávesovou zkratku, je uvedena v menu u příkazu (stejně jako případné tlačítko).

Použijeme kontextové menu — po stisku pravého tlačítka myši se nám většinou objeví kontextová nabídka k tomu, co právě děláme a můžeme si v ní vybrat. Týká se to zejména formátování textu, kopírování apod.


Zobrazení dokumentu

Pro začátek je také dobré něco málo vědět o způsobech zobrazení dokumentu na obrazovce. Základním nastavením by mělo být zobrazení stránek příp. při pořizování (psaní) textu normální zobrazení.